LUTin insinööritieteiden tiedekunnan (LENS): Opiskelijoiden kesätyöpaikat 2023 haussa nyt!

kansikuva

LUTin insinööritieteiden tiedekunnan (LENS): Opiskelijoiden kesätyöpaikat 2023 haussa nyt!

LUTin insinööritieteiden tiedekunnan (LENS) erotustekniikan osasto ja kemiantekniikan koulutusohjelma tarjoaa kesätyö/harjoittelupaikkoja kandi- ja DI-vaiheen opiskelijoille touko-elokuussa 2023

Kesätyö tutkimusapulaisena yliopistossa antaa hyvän pohjan muun muassa tuntiopetus- tai tutkimustehtäviin. Yliopistossa suoritettua työskentelyä arvostetaan diplomityötä tarjoavissa yrityksissä, joista valmistumisen jälkeen löytyy usein myös ensimmäinen työpaikka.

Tehtäväesimerkkejä ovat muun muassa:

 • laboratorioassistentti analyysikeskuksessa
 • laboratoriotöiden kehittäminen
 • opetuksen/opetusmateriaalien digitalisointi
 • avustavat tehtävät tutkimusprojekteissa sekä tapahtumissa.

Hakemusta varten lähetä:

 • hakemus (motivaatiokirje) sisältäen
  • työtehtävät, joista olisit ensisijaisesti kiinnostunut
  • toivomasi työskentelypiste (Lappeenranta, Lahti, Mikkeli)
 • CV
 • opintorekisteriote

14.3.2023 klo 23.59 mennessä sähköisellä hakulomakkeella oheisen linkin takaa.

 

LUTin insinööritieteiden tiedekunnan (LENS) laskennallisen tekniikan osasto tarjoaa touko-elokuussa 2023 kesätöitä opiskelijoille

Kesätyöt yliopistossa johtavat monesti kandi- ja diplomitöihin, monille kesätyöt johtavat jopa väitöskirjan tekoon. Lisäksi yritykset arvostavat kokemusta LUTilla työskentelystä, joten saat kesätöistä arvokasta kokemusta ja näyttöjä tulevaa uraa varten.

Kesätöiden aiheena tutkimuksessa ovat inversio-ongelmat, laskennallinen tilastotiede, numeerinen analyysi, data-analyysi, koneoppiminen, tietokonenäkö ja hahmontunnistus. Opetuksessa keskitytään uuden laskennallisen tekniikan kansainvälisen kandiohjelman materiaalien kehittämiseen.

Tehtäväesimerkkejä: 

 • Matemaattisten menetelmien kehittäminen
 • Tietovarantojen käyttö koneoppimismenetelmien avulla
 • Laskentaohjelmistojen koodaaminen

Hakemusta varten lähetä:

 • Hakemus/motivaatiokirje, jossa tuot esiin myös toiveesi kesätöiden sisällöstä (max 1 sivu)
  • Painotetaanko opetusta tai tutkimusta
  • Mitkä alat kiinnostavat erityisesti
 • CV (max 2 sivua)
 • Opintosuoritusote

Hakemusten viimeinen jättöpäivä 28.2.2023 klo 23.59 sähköisellä hakulomakkeella oheisen linkin takaa.