Osuustoiminnan ja yhteisötalouden kevät lukukauden CNS-verkkokurssit

Kansikuva

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden kevät lukukauden CNS-verkkokurssit

Ilmoittaudu tästä: 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/120891/lomake.html

Lisätietoa, opinto-opas ja ilmoittautumislomake:
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/co-op-network-studies

LUT-yliopiston opiskelijat voivat suorittaa kaikki kurssit 6 op:n laajuisina. 

Perusopinnot

IV Jakso

CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen (5 op), 13.3. - 28.4.2023
Osuuskuntien keskeiset erityispiirteet johtamisen ja liiketoiminnan tarkoituksen näkökulmasta. Tavoitteena on oppia tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteet ja niiden vaikutukset erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon, markkinointiin ja johtamiseen. LUT:in opiskelijat ilmoittautuvat ensisijaisesti Sisun kautta. Kurssikoodi A365A1000. 

CNS-P5b Osuuskunnat ja kestävä kehitys (5 op)  Uusittu sisältöCooperatives and Sustainable Development (5 cr), 13.3. - 7.5.2023
Tutkitaan kestävän kehityksen käsitettä ja jäsennetään yritysten ongelmia linjata toimintaansa sen mukaiseksi. Tarkastellaan erilaisten osuuskuntien suhdetta kestävään kehitykseen, erityisesti kehittyneen maailman kuluttaja- ja tuottajaosuuskuntiin, kehittyvän maailman tuottaja- ja luotto-osuuskuntiin ja uusosuuskuntiin, jotka on perustettu kestävän kehityksen tavoitteita ajatellen. Kurssin pääkielenä on englanti, mutta kurssi voidaan suorittaa osin suomeksi (mm. itsenäiset opiskelutehtävät). 

The course starts by exploring the concept of sustainable development and outlining the problems companies face in aligning their activities with it. This will be followed by an examination of the relationship between sustainable development and different types of cooperatives. Particular attention is to three types of cooperatives: consumer and producer cooperatives in the developed world, producer and credit cooperatives in the developing world, and new cooperatives created with the SDGs in mind. The course can be taken in both Finnish and English. 

Aineopinnot

Edeltävät opinnot: kaksi ensimmäistä perusopintotason kurssia, P1 ja P2, oltava suoritettuina

IV Jakso

CNS-A5 Osuuskunnat vaihdantainstituutiona (5 op), 13.3. - 7.5.2023
Osuuskunnat ovat vaihdantainstituutioita, jotka ovat tietyillä vaihdannan osa-alueilla osoittautuneet kilpailukykyisiksi, joskus jopa ylivoimaisiksi. Näin on esimerkiksi maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalostuksessa, jossa osuuskuntien kautta kulkee reilusti yli puolet maailman maataloustuotteista. Kurssin painopiste onkin tuottajaosuuskunnissa.

Huom! 
On mahdollista, että kurssejamme tarjotaan nykyisessä muodossaan vain lukuvuoden 2022–23 ajan. Jos olet kiinnostunut suorittamaan CNS-opintokokonaisuuksia perus- tai aineopinnoista, niin kannustamme varmuuden vuoksi kiirehtimään opintojen suorittamista lukuvuoden 2022–23 aikana. 

Lisätietoja opinto-oppaasta:  
https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia_coop_opinto-opas_2022-2023.pdf