Turnitin

kansikuva

Turnitin

Turnitin on tekstin samankaltaisuuden tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Palvelu vertaa kirjoitettua kirjallista tekstiä laajaan artikkeleista, lehdistä, kirjoista, internetsivuista ja opinnäytetöistä koostuvaan kansainväliseen tietokantaan ja etsii samankaltaisuuksia palautetun tekstin ja tietokannan lähteiden välillä. Turnitin antaa tekstistä palautteen raporttina, jossa näkyy prosentteina samankaltaisuus lähteistä löytyvien tekstien kanssa. Tulkitsemalla saatua raporttia voidaan päätellä, onko tekstiä plagioitu jostain lähteestä.

On tärkeä muistaa, ettei samankaltaisuus tarkoita välttämättä plagiointia! Prosenttiluku on aina suhteessa tekstin pituuteen, eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi kuin pitkissä. Samankaltaisuusraportti ottaa huomioon myös oikeaoppiset lainaukset ja lähdeluettelon, mikä tietysti suurentaa prosenttia. Nollaprosenttiin ei tarvitse pyrkiä, se voi olla jopa mahdoton saavuttaa. Turnitinia ja sen käyttöä ei tarvitse pelätä tai jännittää! Se on tarkoitettu nimenomaan korjaamaan ja auttamaan akateemisen tekstin kirjoittamisessa, sekä paljastamaan tarkoituksellisen plagioinnin.

Turnitin on integroitu osaksi Moodlea, joten opettajat voivat käyttää sitä osana Moodle-kurssialustan käyttöä harjoitustöiden, raporttien tai lopputöiden tarkastamiseen. Opiskelija voi palauttaa tekstejään Turnitiniin vain, jos opettaja on luonut tähän erillisen palautustehtävän.

Miksi käytät Turnitinia?

  • Se auttaa sinua kirjoittamaan lähteisiin perustuvaa tekstiä omin sanoin.
  • Se auttaa sinua kirjoittamaan akateemisesti oikeaa ja sujuvaa tekstiä.
  • Ohjelma antaa palautteen kirjoittamastasi tekstistä.
  • Raportin avulla sinua voidaan ohjata korjaamaan työtäsi ajoissa.
  • Raportin avulla havaitaan myös plagiointi ja kaikkien opinnäytetöiden tarkastaminen varmistaa opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun.

Kandi-, maisteri- ja DI-vaiheen opiskelijat

Turnitin-tarkastusta käytetään kaikilla kandi-, gradu- ja DI-kursseilla. Lopputöiden tarkastaminen on pakollista.

Sallitut tiedostomuodot

Muista tarkastaa, että palautuksesi on sellaisessa tiedostomuodossa, jolle voidaan tehdä samankaltaisuustarkastus. Löydät tietoa Turnitinin hyväksymistä tiedostomuodoista Turnitinin ohjesivustolta.

Tohtoriopiskelijat

Moodlesta löydät Turnitin check for the doctoral students -kurssin, jossa voit vapaasti tarkastella tekstejäsi. Kurssi on tarkoitettu vain tohtoriopiskelijoille. Kurssilla on itserekisteröinti. Työn tarkastaminen onnistuu jo vedosvaiheessa, eli voit tarkastaa useamman kerran. Tarvittaessa ota yhteyttä teknisissä ongelmissa Opetushelpiin, (opetushelp(at)lut.fi).

Jos väitöstyösi on jo menossa esitarkastukseen ja sille pitää tehdä lopullinen tarkastus ennen prosessia, pyydä ohjaajaasi ottamaan yhteyttä Opetushelpiin. Ohjaaja lisätään opettajana kurssipohjalle, jolloin hän pääsee katsomaan opiskelijan palauttaman työn alkuperäisyysraportin. Ohjaaja todentaa raportin avulla, onko työ kelvollinen menemään esitarkastusprosessiin.