Joustava opinto-oikeus (JOO)

Kansikuva

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen suomalaiseen yliopistoon yksittäisen opintojakson tai vaikka sivuainekokonaisuuden suorittamista varten. JOO-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen.

JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. JOO-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoonsa JOO-opintoihin hakiessaan ja niitä suorittaessaan.

Tämän sivun ohjeet koskevat LUTin opiskelijoita, jotka ovat aikeissa suorittaa JOO-opintoja toisessa yliopistossa. LUTin verkkosivulla https://www.lut.fi/fi/opiskelu/hae-yliopistoon/joustava-opinto-oikeus on ohjeet toisesta yliopistosta LUTiin JOO-opintoihin hakeville.

Näin haet

LUTissa on kahden hakuajan käytäntö:

  • 1.3.-31.3. haku seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opintoihin ja
  • 1.9.-30.9. seuraavalla kevätlukukaudella alkaviin opintoihin


Tohtoriopiskelijat: Hakuaika on jatkuva tohtoriopiskelijoille. Jos olet hakemassa JOO-opintoihin em. hakuaikojen ulkopuolella, ota yhteys tohtorikouluun Sari Damsténiin (sari.damsten@lut.fi) saadaksesi JOO-hakemukseesi tarvittavan puollon kohdeyliopistoa varten.
 

Puoltamisen kriteerit

  • Hakemus liitteineen tulee olla asianmukaisesti täytetty ja toimitettu ajallaan. 
  • Opintojen tulee olla perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia LUTissa suoritettavaa tutkintoa ajatellen ja joita vastaavia ei ole LUTin kurssitarjonnassa.
  • JOO-opintojen on sisällyttävä tutkinnon minimilaajuuteen (kandidaatin tutkinto 180 op ja DI / KTM-tutkinto 120 op). Ylimääräisiä, tutkinnon yli meneviä opintoja ei puolleta.
  • JOO-opintoina suoritettavia opintoja puolletaan enintään 20-25 op.
  • Yleisten puoltamisen ehtojen lisäksi voi olla koulutusohjelmakohtaisia kriteerejä.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeuksia puolletaan enintään 2 vuodeksi. Myös tutkintoon valmistuminen LUTissa päättää JOO-oikeuden voimassaolon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.
Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat: Toimita suorittamistasi JOO-opinnoista virallinen opintosuoritusote LUT-yliopiston opintojen ohjaajalle. 
Tohtoriopiskelijat: Toimita virallinen opintosuoritusote tohtorikoulun toimistoon.

Opintosuoritus tallennetaan Sisuun sen jälkeen, kun olet tehnyt Sisun opintosuunnitelmaasi siitä opintoluonnoksen ja hakenut sille suoritusta. (ohjeet)

Koulutusohjelmien JOO-yhteyshenkilöt

  • Koulutusohjelmien yhteyshenkilöinä toimivat opinto-ohjaajat. Katsothan oman alasi opinto-ohjaajan yhteystiedot täältä.
  • Huom! LUTin jatko-opiskelijoiden hakemukset: koulutuskoordinaattori Sari Damstén