Oivallisesti suoritettu perustutkinto

kansikuva

Oivallisesti suoritettu perustutkinto

Tutkintonsa oivallisesti suorittaneet saavat stipendin. Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu oivallisesti, kun tutkinnon keskiarvo on vähintään 4,00 ja opinnäytetyön arvosana 5. 

Tutkinnon painotettu keskiarvo näkyy opintosuoritusotteessa. Painotetun keskiarvon laskemisessa huomioidaan kaikki asteikolla 0–5 arvostellut tutkintoon kuuluvat hyväksytyllä arvosanalla suoritetut opintojaksot mukaan lukien opinnäytetyö. Painokertoimena käytetään opintojakson laajuutta opintopisteinä. 

Tutkinnolle ei lasketa keskiarvoa, jos tutkinnon opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0–5.

Valmistuva saa tiedon tutkinnon oivallisuudesta opintosihteeriltä valmistumisen yhteydessä.