First-Year Experience

Kansikuva

First-Year Experience

Opiskelijoiden ensimmäinen opiskeluvuosi tunnetaan nimellä First-Year Experience/FYE. Ensimmäisestä opiskeluvuodesta puhutaan, kun opiskelija tulee ensimmäistä kertaa yliopistoon, uuteen yliopistoon tai uuteen koulutusohjelmaan.

Opintojen aloitus ja ensimmäinen opiskeluvuosi ovat erittäin merkityksellisiä, koska ne muodostavat pohjan opintojen jatkolle ja opiskelijan akateemiselle kehitykselle.

Helpottaaksemme uusien opiskelijoidemme siirtymistä yliopistoelämään tai uuteen vaiheeseen opinnoissaan, LUTilla on monia palveluita.

Ennen saapumista

Saapuminen

Opintojen aloitus, adaptaatio ja integraatio

  • Vertaistuutorit
  • Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS)
  • Opiskelijapalvelut (yhden luukun periaate, opinto@lut.fi)
  • Johdatuskurssit
  • Opettajatuutorit
  • Opintojen ohjaajat ja opintoneuvojat
  • Hyvinvointitoiminta ja ystävä(perhe)toiminta
  • Muut sidosryhmät, kuten LTKY ja killat, MOVEO, kampuspapit

Valmistuminen

  • Opiskelijapalvelut
  • Valmistujaistilaisuudet (joka kuukausi)
Tanja Karppinen
Projektipäällikkö, Welcome Team Leader
Kia Dillström
Tuutorointisihteeri
Lotta Kopo
Koordinaattori, First Year Experience