Koulutusohjelman vaihtaminen

kansikuva

Koulutusohjelman vaihtaminen

LUT-yliopiston sisällä tekniikan koulutusohjelmien välillä on koulutusohjelman vaihtaminen mahdollista tiettyjen edellytysten täyttyessä. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään siirtohakuina (yliopistojen valtakunnallinen kevään siirtohaku).

Englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevat voivat vaihtaa toiseen koulutusohjelmaan vain hakemalla opiskelupaikkaa yhteishaussa: https://www.lut.fi/web/en/admissions.

Tekniikan koulutusohjelmien välillä

LUT-yliopiston sisällä eri tekniikan koulutusohjelmien välillä on koulutusohjelman vaihtaminen mahdollista alla olevien edellytysten täyttyessä.

Ensisijaisesti suositellaan sen kandidaatin tutkinnon suorittamista loppuun, mihin opiskelija on alun perin valittu ja koulutusohjelman vaihtamista vasta kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijan aloittaessa maisteriohjelmaa. LUTin tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen haku koulutusohjelman vaihtamisesta suositellaan tehtäväksi heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Jos olet harkitsemassa koulutusohjelmasi vaihtoa, ole tarvittaessa yhteydessä nykyisen oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan.

Hakuajat

 • Opiskelijoille, jotka eivät ole valmistuneet tekniikan kandidaatiksi hakuaika on 2.5.-16.5.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille hakuaika on jatkuva (kesällä käsittelyssä on taukoa heinä- ja elokuu)

Hakulomake

Voit palauttaa täyttämäsi vaihtohakemuksen hakuaikana LUTin hakupalveluihin tekniikan valintasihteerille sähköpostitse osoitteella paivi.lahde@lut.fi tai hakijapalvelut@lut.fi. Kerro sähköpostiviestissäsi ja/tai motivaatiokirjeessäsi ne kurssit (kurssi ja op-määrä), joista odotat suoritusmerkinnän vielä saapuvaksi 15.6.2023 mennessä.

Hakemuksen liitteeksi tulee motivaatiokirje ja opintosuoritusote sekä TkK:ksi valmistumisen jälkeisessä vaihdossa myös kopio  tekniikan kandidaatin tutkintotodistuksesta.

Hakulomake tekniikan koulutusohjelman vaihtoa varten.

Päätös

Schoolin johtaja tekee päätöksen vastaanottavan koulutusohjelmasta vastaavan lausunnon perusteella ja vastaanottavan koulutusohjelman resurssit huomioiden.

Opiskelijan vaihtaessa koulutusohjelmaa opinto-oikeus aikaisempaan tekniikan koulutusohjelmaan lakkaa ja opintojen suoritusaika seuraa aikaisempaa opinto-oikeutta.

DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä

DI-ohjelmasta toiseen siirtymisen periaatteet koulutusohjelman sisällä:

Siirtohaku kauppatieteiden ja tekniikan välillä 

LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään siirtohakuina (yliopistojen valtakunnallinen kevään siirtohaku).

Siirtohaku tapahtuu Opintopolku.fi –palvelussa. Vuoden 2023 haku- ja valinta-aikataulu on seuraava:

 • Hakuaika alkaa 2.5.2023 klo 8.00
 • Hakuaika päättyy 16.5.2023 klo 15.00
 • Siirton edellyttämät opinnot tulee olla suoritettuna ja opintosuoritusote niistä toimitettuna viimeistään 16.6.2023 klo 15.00 mennessä
 • Siirtohaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 7.7.2023
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00
 • Opiskeluoikeus alkaa 1.8.2023

Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää siirron perusteena olleen opiskeluoikeuden aiemman lukukauden päättyessä (31.7).

LUTin verkkosivuilta löytyvät valtakunnallisen siirtohaun valintaperusteet 2023

Poikkeukset

Koulutusohjelman vaihtoa ei voi anoa seuraaviin DI-maisteriohjemiin:

 • Tuotantotalouden TUDI-maisteriohjelma, Lahti (tähän haetaan erillisvalinnan kautta vuodenvaihteessa)
 • Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelma (tähän haetaan erillisvalinnan kautta vuodenvaihteessa)
 • Konetekniikan JeDI- ja IDE -maisteriohjelmat (näihin haetaan erillisvalinnan kautta vuodenvaihteessa)
 • Sähkötekniikan DIODI-maisteriohjelma (tähän haetaan erillisvalinnan kautta vuodenvaihteesa)

HUOM! Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat siirtyä Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan suoraan, ilman koulutusohjelman vaihtoanomista.

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmista valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat siirtyä Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan suoritettuaan kandidaatin tutkinnossaan siirtymiseen vaadittavat opinnot. Jos vaadittavia opintoja ei ole, niin opiskelija voi hakea Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan yliopiston maisterivaiheen erillisvalintojen valintaperusteiden mukaisesti.