Tohtoriohjelmiin hakeminen

kansikuva

Tohtoriohjelmiin hakeminen

Hakuprosessin vaiheet

Hakija ottaa yhteyttä hyvissä ajoin potentiaalisiin ohjaajiin, yleensä vastuuprofessoriin (keskustelu väitöstyön aiheesta sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmasta). Siitä, kuka voi toimia tohtoriopintojesi ohjaajana, löydät lisätietoa täältä. Jos ohjaajat puoltavat tohtoriopintojesi aloittamista, toimita jatko-opiskeluhakemus LUT-tohtorikouluun. Tohtoriohjelmiin on jakuva hakuaika.

LUT-tohtorikoulu tarkistaa, että hakemuksesi liitteineen on ohjeiden mukainen. Seuraavaksi tohtoriohjelman vastuuhenkilö arvioi jatko-opintosuunnitelmasi kokonaisuudessaan ja päättää hakemuksesi puollosta. Suunnitelmasta arvioidaan sen laatua ja toteutettavuutta, ajankäyttöä, opintojen rahoitusta sekä opintojen sisältöä. Puollon edellytyksenä on myös ohjausresurssien saatavuus väitöstutkimuksen alalta eli että sinulle voidaan osoittaa vastuuohjaaja ja toinen ohjaaja.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori tekee päätöksen opiskeluoikeudestasi. LUT-tohtorikoulu huolehtii päätöksen sekä muun infomateriaalin toimittamisesta. Varmista siis, että hakulomakkeessa antamasi yhteystiedot ovat täydelliset ja ajan tasalla.

1.8.2023 alkaen haku tohtoriopintoihin tapahtuu Opintopolku-portaalin kautta.

Jatko-opintojen tutkimusala

Tutkimusala on opintojen varsinainen aihealue, joka nimetään jatko-opiskeluhakemusta laadittaessa. Pääosa jatko-opinnoista ja väitöskirja tehdään tutkimusalalta. Valittavissa olevat tohtoriohjelmien tutkimusalat ovat:

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma: Energiamarkkinat ja aurinkotalous, Energiatekniikka, Kestävyystutkimus, Konetekniikka, Sähkötekniikka

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma: Laskennallinen tiede, Teknillinen fysiikka, Vihreä kemiantekniikka, Ohjelmistotuotanto, Tuotantotalous

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma: Kauppatieteet