Opiskelijan palautekanavat

kansikuva

Opiskelijan palautekanavat

Opiskelijapalaute on opiskelijan väline vaikuttaa koulutukseen ja opetukseen. Palaute auttaa LUTia tulemaan paremmaksi - kehittämään tutkintoja, opintokokonaisuuksia, opintojaksoja sekä opiskeluympäristöjä.

Opiskelijapalautetta kerätään useissa opintojen vaiheissa, esimerkiksi:

 • opintojen alun kokemuksia ja sujuvuutta kartoitetaan fuksipalautteella ja opintojaksojen laatua opintojaksopalautteen avulla sekä opiskelijoiden hyvinvointia vuosittaisen hyvinvointikyselyn avulla
 • valmistumisvaiheessa palautetta kysytään kaikilla tutkintotasoilla, kandidaatintutkinnosta tohtorintutkintoon,
 • valmistumisen jälkeenkin opiskelijoiden tyytyväisyyttä saamaansa koulutukseen sekä työllistymistä ja urakehitystä seurataan kyselyiden avulla.

Palautetta kootaan aktiivisesti ja systemaattisesti, mutta sitä toivotaan annettavan myös suoraan asianomaiselle henkilölle, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä tarvittaessa viipeettä.

Miten opiskelijoiden antamaa palautetta LUTissa hyödynnetään?

 • Opintojaksopalautteen annettuasi opettaja käsittelee kaikki palautteet ja antaa yhteisen vastineen opiskelijoille ns. vastapalautteen muodossa. Vastapalaute julkaistaan opiskelijoiden saataville opintojakson Moodle-sivulla ja siinä opettajat kertovat, millaista palautetta opiskelijat ovat antaneet ja miten mahdollisesti aikovat opetustaan muuttaa saamansa palautteen perusteella.
   
 • LUTin opiskelijakillat ovat tärkeä yhteistyökumppani opintojaksopalautteen käsittelyssä. Killat huolehtivat, että opiskelijoiden antama palaute tulee huomioiduksi ja käsitellyksi koulutusohjelmassa.
   
 • LUTin kaikissa koulutusohjelmissa palautetta käsitellään myös vuosittaisissa palautetyöpajoissa, joissa nostetaan esiin kehittämistarpeet ja sovitaan toimenpiteistä. Palautetyöpajoihin osallistuvat aina myös opiskelijoiden edustajat.
   
 • Opiskelijapalautetta käsitellään vuosittain yliopiston johtoryhmän kokouksessa. Näin yliopiston ylin johto voi ottaa huomioon päätöksenteossa asioita, joita opiskelijat nostavat eri palautekanavissa esiin. Johtoryhmän kokousesittely valmistellaan yhteistyössä ylioppilaskunnan LTKYn kanssa. Lisäksi yliopisto palkitsee vuosittain LUTin parhaat opettajat opintojaksopalautteen perusteella.
   
 • Lisäksi yliopisto palkitsee vuosittain LUTin parhaat opettajat opintojaksopalautteen perusteella.