Tutkintotodistus

kansikuva

Tutkintotodistus

Kandidaatin, maisterin ja jatkotutkintojen (lisensiaatti, tohtori)  tutkintotodistus on kolmiosainen. Todistussivun lisäksi tutkintotodistukseen kuuluvat opintosuoritusote ja Diploma Supplement. 

Perustutkinnon tutkintotodistuksesta ilmenee, millä kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä ja kirjoittanut opintoihinsa kuuluvan kypsyysnäytteensä sekä opiskelijan osoittama toisen kotimaisen kielen taito. 

Englanninkielisistä maisteriohjelmista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen tutkintotodistuksen. 

Suomenkielisistä kandidaatin/maisterin ohjelmista valmistuvat saavat tutkintotodistuksesta englanninkielisen käännöksen. 

Jatkotutkinnon tutkintotodistukseen kirjoitetaan tutkintonimike, tohtoriohjelma ja tutkimusala. 

Opintosuoritusote 

Opintosuoritusotteessa on kerrottu yksityiskohtaisesti kaikki tutkintoon suoritetut opinnot, opintokokonaisuudet ja niiden laajuus, arvosanat sekä tutkinnon kokonaisopintopistemäärä. Opintosuoritusotteessa ilmoitetaan kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojaksojen ml. opinnäytetyö perusteella laskettu tutkinnon painotettu keskiarvo. Tutkinnon keskiarvo lasketaan hyväksytyllä arvosanalla suoritetuista opintojaksoista, jotka on arvioitu asteikolla 0–5. Mikäli tutkinnon opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, tutkinnolle ei lasketa keskiarvoa.

Tohtorin tutkintotodistuksen opintosuoritusotteeseen kirjoitetaan lisäksi tiedot opinnäytetyöstä, väitöstilaisuudesta, vastaväittäjistä ja kustoksesta. Lisensiaatin tutkintotodistuksen suoritusotteessa on tiedot opinnäytteestä ja tarkastajista.

Diploma Supplement 

Diploma Supplement annetaan automaattisesti ja maksutta kaikille valmistuville opiskelijoille. 

Diploma Supplement on tarkoitettu erityisesti kansainväliseen käyttöön. Se helpottaa valmistuneiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista. 

Diploma Supplement sisältää tietoja yliopistosta, suoritetuista opinnoista sekä tutkinnon tasosta, sisällöstä ja asemasta kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi se sisältää tietoja tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta. 

LUTin Diploma Supplement noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. 

Malli kandidaattitason tutkinnon Diploma Supplementista

Malli maisteritason tutkinnon Diploma Supplementista

Malli tohtoritason tutkinnon Diploma Supplementista

Tutkintotodistuksen toimitus 

Kandidaatin tutkintotodistuksesi voit hakea opiskelijoiden asiakaspalvelusta (2. rakennusvaihe, 3. kerros, h. 2313, Lappeenrannan kampus).

Noutamattomat todistukset postitetaan kirjattuna kirjeenä (todistus haettava postista) tutkintotodistushakemuksessasi ilmoittamaasi osoitteeseen.  

Diplomi-insinöörin, kauppatieteiden maisterin ja tohtorin tutkinnon todistukset jaetaan valmistumisjuhlassa. Jos et osallistu juhlaan, todistuksesi postitetaan kirjattuna kirjeenä valmistumisjuhlaa seuraavana työpäivänä SISUssa ilmoittamaasi osoitteeseen. 

Jos haluat todistuksen toimituksen ulkomaille kuriiripalvelun kautta (esim. DHL), sinun on itse tilattava ja maksettava lähetys kuriiripalvelun kautta niin, että todistuksen nouto tapahtuu yliopiston pääaulan infosta (Yliopistonkatu 34, Lappeenranta).  

Kadonnut tai tuhoutunut tutkintotodistus 

Alkuperäisen tutkintotodistuksen voit saada vain kerran. Kadonneen tai tuhoutuneen/turmeltuneen tutkintotodistuksen tilalle annetaan virallinen kopio arkistosta. Uutta tutkintotodistusta ei myöskään anneta, jos tutkinnon suorittanut on vaihtanut nimeään tai hänen henkilötunnuksensa on täydentynyt (ei vaihtunut).