Diplomityö / Pro gradu -tutkielma

kansikuva

Diplomityö / Pro gradu -tutkielma

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva diplomityö tai pro gradu -tutkielma ovat tutkimustyön luonteisia opintojaksoja. Opinnäytetyö tehdään osana syventymisopintoja ja sen laajuus on 30 opintopistettä. Diplomityö ja pro gradu -tutkielma ovat julkisia opinnäytteitä.

Opiskelija hyväksyttää diplomityön/pro gradu -tutkielman aiheen mahdollisimman pian työn alkuvaiheessa, kun työn ohjaaja on tiedossa. Työn nimen ei tavitse tässä vaiheessa vielä olla lopullinen. Lomake lähetetään Opiskelijapalveluihin (osoitteet löytyvät lomakkeelta) josta se toimitetaan eteenpäin.

Opinnäytetyötä ei voi ladata LUTPubiin jos aihetta ei ole vahvistettu, käsikirjoitusta mukaan lukien layout ei ole hyväksytty ja TurnitIn-tarkistusta ei ole tehty.

Opinnäytetyöhön liittyvät lomakkeet

  • Diplomityön/Pro gradun aiheen vahvistaminen: 1A-lomake
  • Diplomityön/Pro gradun arvosteluhakemus: 1B-lomake

Mallipohjat

Katso myös valmistuminen