Diplomityö / Pro gradu -tutkielma

kansikuva

Diplomityö / Pro gradu -tutkielma

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva diplomityö tai pro gradu -tutkielma ovat tutkimustyön luonteisia opintojaksoja. Opinnäytetyö tehdään osana syventymisopintoja ja sen laajuus on 30 opintopistettä. Diplomityö ja pro gradu -tutkielma ovat julkisia opinnäytteitä.

Huom! Yliopiston akateemiset yksiköt täydentävät yliopiston yhteisiä ohjeita tarvittavin, alakohtaisin lisäyksin ja julkaisevat ne opinnäytetöiden tekijöilleen eLUT tai Moodle-sivustolla.

Opiskelija hyväksyttää diplomityön/pro gradu -tutkielman aiheen mahdollisimman pian työn alkuvaiheessa, kun työn ohjaaja on tiedossa. Työn nimen ei tavitse tässä vaiheessa vielä olla lopullinen. Lomake lähetetään Opiskelijapalveluihin (osoite löytyy lomakkeelta) josta se toimitetaan eteenpäin.

Opinnäytetyötä ei voi ladata LUTPubiin jos aihetta ei ole vahvistettu, käsikirjoitusta mukaan lukien layout ei ole hyväksytty ja Turnitin-tarkistusta ei ole tehty.

Opinnäytetyö toimeksiantona

Mikäli teet opinnäytetyösi yhteistyössä yliopiston ulkopuolisen toimijan, esimerkiksi yrityksen kanssa, toimitathan toimeksiantajallesi infopaketin diplomityön/pro gradu -tutkielman erityispiirteistä: Infopaketti diplomityön/pro gradu -tutkielman toimeksiantajalle.

Opinnäytetyöhön liittyvät lomakkeet (käytä ainoastaan tällä sivulla olevia lomakkeita - esim. hakukoneiden kautta löydetyt lomakkeet eivät välttämättä ole ajan tasalla)

  • Diplomityön/Pro gradun aiheen vahvistaminen: 1A-lomake
  • Diplomityön/Pro gradun arvosteluhakemus: 1B-lomake

Mallipohjat

Diplomityön ja pro gradu -tutkielman arvostelu- ja julkaisuprosessi.

Katso myös valmistuminen.

Diplomityön ja pro gradu -tutkielman ohjeet