Fuksiopas

kansikuva

Fuksiopas

Aivan aluksi tervetuloa LUT-yliopistoon! Mukavaa, että olet päättänyt liittyä uteliaaseen joukkoomme. Sinulla on varmasti paljon kysymyksiä, joihin toivomme tämän oppaan tarjoavan vastauksia.

Ohjeet opiskelu-urasi ensiaskeleista LUTissa löydät Opintojen aloittaminen -sivulta. Tähän oppaaseen on kerätty muuta hyödyllistä tietoa sujuvan alun saamiseksi.

Rehtorin tervehdysJuhis

Tervetuloa yhteisöömme uteliaiden yliopisto

Tiedeyhteisömme tuorein jäsen, tervetuloa ajattelemaan avarakatseisesti ja katsomaan maailmaa uusin silmin. Kyseenalaista, poisopi ja opi. Yhteisömme on ihmiskunnan kestävän uudistumisen ytimessä.

Meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Elä kansainvälisen tiedeyhteisön hengessä ja opiskele intohimoisesti.  Opiskele alaa, jolla on merkitystä sekä itsellesi että yhteiskunnalle. Tulevalla  koulutuksellasi on kova arvo työmarkkinoilla. Kun kuitenkin ajattelet, niin ajattele suuria. Ota elämä omiin käsiisi ja tee oikeita asioita oikein – yhdessä. Tahdo ja tavoittele hyviä asioita, uskomattomiakin asioita.

Aloita rohkeasti hyvien asioiden tekeminen pelkän puhumisen sijaan. Pelasta siinä samalla maailma. Ennen kaikkea, ole oma itsesi ja tule juuri sellaiseksi kuin haluat olla.

Uteliaat muuttavat maailman – ole yksi meistä.

Juha-Matti Saksa
rehtori, LUT-yliopisto

Luethan myös ylioppilaskunnan tervehdyksen täältä.

Ensimmäiset päivätPhoto of orientation

Opintosi meillä alkavat orientaatiolla.

Fuksiviikko on orientaatioviikkoa seuraava viikko, lukuvuoden ensimmäinen viikko, jolloin ylioppilaskunta järjestää paljon vapaa-ajan sosiaalista ohjelmaa. Kun puhutaan orientaatioviikosta ja fuksiviikosta yhdessä, puhutaan fuksiviikoista.

Tukenasi opintojen aloituksessa toimii tuutori, joka on sinuun yhteydessä viimeistään orientaatiota edeltävällä viikolla.

Jos sinulla on kysymyksiä orientaatioviikkoon tai tutorointiin liittyen, löydät First Year Experience -tiimimme yhteystiedot täältä.

Tietoa kampuksistaLUT Campuses

Kaupunkia klikkaamalla saat tietoa päivittäisen arjen sujumisesta kussakin opiskelukaupungissa. Sivuilla on tietoa mm. ravintoloista, kahviloista, kulkuavaimista, turvallisuudesta ja tilojen varaamisesta.

Kampusten esteettömyydestä ja saavutettavuudesta voit lukea lisää täältä.

Opiskelu LUTissa

Tietoa opiskelun suorittamiseen liittyvistä käytänteistä, kuten opintojen suunnittelusta, tenttimisestä, työharjoitteluista, vaihto-opinnoista, ja yksilöllisistä järjestelyistä löydät Opintojen suorittaminen -sivulta

Support

Ohjaus ja opiskelun tukeminen

LUT-yliopisto tarjoaa monenlaista tukea opintojen suunnitteluun ja ohjaukseen. Opintojen ohjaus ja palvelut -sivulta löydät tietoa opintojen eri ohjaus- ja tukitahoista.

Opiskelukyky on opiskelijan työkyky ja huipputärkeä juttu. Jotta jaksat opiskella, meillä on tarjolla monenlaista tukea opiskelukykysi tukemiseksi. Voit lukea lisätietoja täältä.

Luennot

Luennot alkavat akateemisen perinteen mukaan aina varttia yli, ellei toisin ole ilmoitettu. Aamun ensimmäinen luento alkaa siis klo 8.15.

  • Ole ajoissa paikalla. Tämä on tarpeellista luentojen sujuvuuden ja kanssaopiskelijoiden opiskelurauhan takaamiseksi.
  • Luennot ovat olemassa opiskelijoita varten. Vaikka luennot eivät yliopistossa useimmiten olekaan pakollisia, niillä opetettavat asiat on hallittava kurssin läpäisyä varten.
  • Pidä kiinni annetuista aikatauluista harjoitustöiden palauttamisen kanssa. Myöhässä palauttaminen voi johtaa työn arvostelematta jättämiseen.
  • Plagiointi, lunttaus sekä toisten töiden ja niiden osien kopiointi on ehdottomasti kiellettyä. Vilpistä seuraa rangaistus.

LähiluennotLectures

Annathan työrauhan kanssaopiskelijoille ja opetushenkilökunnalle. Kavereiden kanssa jutustelun voi hoitaa luentosalin ulkopuolella ja lehden lukemisen kotona, kirjastossa tai kahvilassa. Kännykät pidetään luentojen ajan äänettömällä.

Etäluennot

Etäluentoja järjestetään Zoom-videokokouspalvelun, Microsoft Teamsin tai luentoja livenä tai tallenteena lähettävän Echo360- järjestelmän avulla. Luentojen mahdollinen tallentaminen on kurssikohtaista.

Harrastukset

Hobbies

Liikunta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu opintojen ohella opiskelijan elämään. Lappeenrannassa ja Lahdessa toimii korkeakoululiikunta MOVEO, joka tarjoaa monipuolisia liikunta- ja hyvinvointipalveluja yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Muista harrastusmahdollisuuksista voit lukea täältä.

Ylioppilaskunnan (LTKY) kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin hyväksi toimii monia erilaisia harraste- ja vapaa-ajanyhdistyksiä.

Opiskelijalle hyödyllisiä tahoja

LUT-yliopiston ylioppilaskunta — LTKY

Ylioppilaskunta on kaikkien LUTin opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatio. Yliopistolain mukaan jokaisella yliopistolla on oma ylioppilaskuntansa, jonka tehtävänä on valvoa ja edistää opiskelijan oikeuksien toteutumista, opintojen sujuvuutta ja opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. Ylioppilaskunnat on perustettu asetuksella jokaisen yliopiston ja korkeakoulun yhteyteen.

Ylioppilaskunta on myös koonnut tietoa uudelle aloittavalle opiskelijalle, pääset tarkastelemaan sitä täältä. Sivustolta löytyy mm. ylioppilaskunnan järjestämä ohjelma fuksiviikoilla

LTKY

LUT-yliopiston Killat

Killat ovat itsenäisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Kiltojen jäsenet ovat aina tietyn LUT-yliopiston koulutusohjelman opiskelijoita. Ne ajavat koulutusohjelmansa opiskelijoiden etua ja järjestävät näille erilaisia vapaa-ajan virikkeitä. 

Killat

Kiltojen omat fuksilehdet

 

 

Tekniikan Akateemiset — TEK

TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan tekniikan tai luonnontieteen yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö.

TEK

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö.

Ekonomit

Erasmus Student Network Lappeenranta — ESN Lappeenranta

Erasmus Student Network (ESN) on voittoa tavoittelematon opiskelijajärjestö, joka edustaa kansainvälisiä opiskelijoita. Tavoitteena on vahvistaa kulttuurien välistä ymmärrystä ja opiskelijoina auttaa toinen toistamme. ESN Lappeenranta järjestää tapahtumia vain Lappeenrannassa.

ESN

Teekkari- ja KylterikulttuuriTeekkari and Kylteri

Opiskelijakulttuuriin kuuluu monenlaisia asioita kuten haalarit, teekkarilakki, sitsit ja paljon muuta! Opiskelijakulttuurista pääset lukemaan lisää täältä, mutta paras oppia lisää on lähteä tapahtumiin tutustumaan kulttuuriin ihan käytännössä.

LUTissa teekkarit ja kylterit ovat viihtyneet samalla kampuksella jo LUTin perustamisesta lähtien ja molemmat ovat osa yhteistä kulttuuria sekä ainutlaatuista yhteishenkeämme.

Kuva: @Meerimaria Ketokulta

Kansainvälinen ystäväperhetoiminta (LUT & LAB)

Friends

Ystävätoiminnan kautta voit saada itsellesi kansainvälisen ystäväopiskelijan. Ystäväksi voivat hakea myös LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun suomalaiset opiskelijat.

Ystävätoiminnan tavoitteena on antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja arkielämään. Vastavuoroisesti kotoinen arkemme kansainvälistyy, kun ulkomaalaiset opiskelijat tutustuttavat meitä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.

Lue lisää täältä.

Opiskelukaupungit

Opiskelukaupungeista löydät tietoa täältä.

Cities

Lisätietoja