Tutkimusetiikka ja julkaiseminen

kansikuva

Tutkimusetiikka ja julkaiseminen

LUT-yliopisto edellyttää kaikilta tutkijoiltaan hyvien tieteellisten käytänteiden noudattamista tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. LUT-yliopisto on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiin ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

Tutkimusetiikan TENK-yhdyshenkilönä LUT-yliopistossa toimii Viktoria Kompanets. Yhdyshenkilön tehtäviin kuuluu oman organisaation tutkijoiden ja muun henkilökunnan neuvonta. Keskustelu yhdyshenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi. 

TENK-yhdyshenkilö neuvoo myös tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin/lausuntoon liittyen. Lisätiedot: LUT intra (rajattu pääsy)

Tutkimustulosten julkaiseminen

Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustulokset tulisi julkaista korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedelehdissä, erityisesti painottaen kansallisen julkaisufoorumin luokituksen saaneita tiedelehtiä. Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut Suomessa työskentelevien tutkijoiden käyttöön suosituksen tieteellisten yhteisjulkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Suositus on yleisohje, joka on tarkoitettu otettavaksi huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneiden käytänteiden rinnalla.

Mikäli aiot sisällyttää julkaisemasi artikkelin väitöskirjaasi, huolehdithan, että sinulla on kustantajan julkaisulupa. On suositeltavaa pyytää tai tarkistaa lupa heti artikkelin julkaisemisen jälkeen. Lisätietoja julkaisuluvista LUT-tiedekirjastosta.