Maisteriohjelman/DI-ohjelman valitseminen

kansikuva

Maisteriohjelman/DI-ohjelman valitseminen

DI-ohjelman valinta tekniikan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan LUT:n opiskeluoikeuden omaava opiskelija voi ilmoittautua oman koulutusohjelmansa DI-ohjelmaan alla esitetyn mukaisesti.

Ilmoittautuminen tehdään tekniikan kandidaatin valmistumisen hakemisen yhteydessä Sisussa.

LUT School of Energy Systems ja LUT School of Engineering Science

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa omassa koulutusohjelmassaan ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa DI-tutkinto-ohjelmissa:

Kandista kauppatieteiden maisteriksi

Maisteriohjelman valinta

Kauppatieteiden kandidaatin ohjelman suoritettuaan LUT:n opiskeluoikeuden omaava opiskelija voi ilmoittautua mihin tahansa alla lueteltuun kauppatieteiden koulutusohjelman tarjoamaan maisteriohjelmaan, jos kyseisen maisteriohjelman esitietovaatimukset täyttyvät.

Suomenkieliset maisteriohjelmat: laskentatoimi (LAMO) ja tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), Lahti. 

Englanninkieliset maisteriohjelmat: Master's in Business Analytics (MBAN), Master's in International Business and Entrepreneurship (MIBE), Master's in International Marketing Management (MIMM), Master's in Strategic Finance and Analytics (MSF),  ja Master's in Supply Management (MSM).

Ilmoittautuminen tehdään kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon hakemisen yhteydessä Sisussa.

Maisteriohjelmiin valittaessa kiinnitetään huomiota opiskelijan kandidaatintutkinnon suuntautumisvaihtoehtoon ja sivuopintoon sekä niiden sopivuuteen valittuun maisteriohjelmaan.

Taulukossa 1 on esitetty vaihtoehdot eri maisteriohjelmiin soveltuvista kandidaatintutkinnon opinnoista. Aikaisemmin suoritettujen opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan tarkastetaan maisteriohjelmaan ilmoittautuessa. Mikäli johonkin maisteriohjelmaan ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opintomenestystä.

MBAN, MIBE, MIMM-, ja MSM-ohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus hakea suorittamaan kaksoistutkintoa. Haku tapahtuu ohjelman ensimmäisenä opiskeluvuonna. Hakuohjeet ohjelman johtajalta ja : MIMM DD  ja MSM DD.