OPINTOJAKSOPALAUTE

kansikuva

OPINTOJAKSOPALAUTE

Opintojaksopalautekyselyt tuottavat tärkeää tietoa opetuksen laadusta kyseisen opintojakson osalta ja yleisemminkin koko yliopiston osalta.

Opiskelijoita pyydetään arvioimaan kaikkia opintojaksoja samoin kriteerein, mitä varten yliopistolla on käytössä yhteinen kyselypohja. Opettaja voi päättää, mitä muuta hän haluaa opintojaksoonsa liittyen opiskelijoilta kysyä.

Koulutusohjelmien killat huolehtivat opintojaksopalautteen keruusta, ja toimittavat palauteraportin vastuuopettajalle sekä palautekoosteen koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja laatupäällikölle.

Palautekyselyistä raportoidaan jokaisen periodin jälkeen opiskelijoiden arvio opintojakson kyvystä tukea opiskelijoiden oppimista (asteikolla 1-5). Opiskelijapalautteen perusteella nimetään LUT:n parhaat opettajat vuosittain.

Vastapalaute

Jotta opiskelijat voivat nähdä, miten annettu palaute vaikuttaa ja motivoituisivat antamaan opintojaksopalautetta jatkossakin, opettajat antavat opiskelijoille vastineen - ns. vastapalautteen. Vastapalautteessa opettaja kertoo, millaista palautetta opintojakso sai, miten opettaja voi / aikoo palautetta hyödyntää jatkossa, millaisiin johtopäätöksiin saatu palaute antaa aihetta jne. Opettaja toimittaa vastapalautteet opiskelijoille Moodle-oppimisympäristön uutiskanavan kautta kahden viikon kuluessa palauteraportin saapumisesta.

Ohjeita palautteen antamisesta