Opintojen ohjaus

kansikuva

Opintojen ohjaus

Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Opintojesi ammatillisessa kehityksessä sinua ohjaa koulutusohjelmasi opettajatuutori.

Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjauksen puoleen - autamme sinua tarvittaessa myös eteenpäin.

Koulutusohjelmakohtaiset opintojen ohjaajien ja opintoneuvojien yhteystiedot löytyvät alta.

Opintojen ohjaaja

Opintojen ohjaaja on apunasi muun muassa seuraavissa asioissa:

  • yleinen opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) liittyvä ohjaus, neuvonta ja tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja muualla suoritettujen opintojen hyväksiluvut (sisällyttäminen tai korvaaminen)
  • lisäaika-anomukset

Katso koulutusohjelmasi opintojen ohjaajan yhteystiedot koulutusohjelman alta.

Opintoneuvoja

Opintoneuvoja on LUT-yliopiston opiskelija, joka auttaa sinua opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa:

  • opintojakso- ja tentti-ilmoittautumiset Sisussa
  • jälki-ilmoittautuminen 
  • opintojaksoihin liittyvät kysymykset (esim. kurssien ajoitus) 

Katso koulutusohjelmasi opintoneuvojan yhteystiedot koulutusohjelman alta.

Opettajatuutori 

Opettajatuutori on koulutusohjelmasi opettaja. Hän auttaa ja opastaa opintoihin liittyvissä valinnoissa erityisesti ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun näkökulmasta. Useimmissa koulutusohjelmissa esimmäisen vuoden opettajatuutorointi on osa johdatus-opintojaksoa.

Katso koulutusohjelmasi opettajatuutoreiden yhteystiedot koulutusohjelman alta.