Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tekniikan opiskelijoille (25-40 op)

kansikuva

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tekniikan opiskelijoille (25-40 op)

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Lisätietoa opinnoista: www.lito.fi

Tutustuthan LITO-opiskelijan ohjeisiin: OPAS 2022-23

Huom! LITO-opintojaksoille ilmoittautuminen poikkeaa LUT:n normaaleista ilmoittautumisaikatauluista!

Suositeltu suoritusjärjestys

Kokonaisuuden opintojaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:

  • Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
  • Johdatus taloushallintoon

Sivuopintokonaisuuden ainoa pakollinen opintojakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen yrityssimulaation suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet.

Lukuvuoden 2022-23 aikataulu:

Opintojakso ja opetuskieli Ilmoittautuminen: Ennakkotehtävä: Kurssi alkaa: Kurssi päättyy:
VA10A1200 Johdatus taloushallintoon 5 op, suomi 3.8. - 30.8 2022 Ei ole 13.9.22 7.11.22
VA10A1500 Johdatus yrittäjyyteen 5 op, suomi/ englanti. 23.8. - 19.9.2022 3. - 6.10.2022 3.10.22 4.12.22
VA10A1300 Johdatus yritysjuridiikkaan 5 op, suomi 6.9. - 3.10.2022 Ei ole 17.10.22 11.12.22
VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op (1. toteutus) suomi/englanti

Huom! max 20 opiskelijaa/yliopisto

13.12.22 - 9.1.23 23.- 30.1.23 23.1.23 26.3.23
VA10A1600 Introduction to Corporate Social Responsibility 5 cr, English 13.12.22 - 9.1.23 Ei ole 23.1.23 20.3.23
VA10A1000 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5 op, suomi/ englanti 30.12.22 - 25.1.23 Ei ole 8.2.23 11.4.23
VA10A1400 Liiketoimintaympäristön taloustiede 5 op, suomi/ englanti 17.1. - 13.2.23 Ei ole 27.2.23 16.4.23
VA10A1100 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5 op, suomi/ englanti 17.1. - 13.2.23 27.2. - 5.3.23 27.2.23 7.5.23
VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op, suomi/ englanti (2. toteutus)

Huom! max 20 opiskelijaa

31.1.- 27.2.2023 13.3. – 20.3.23 13.3.23 10.5.23

Lisätietoja: oma opintojen ohjaaja sekä koulutuskoordinaattori Suvi Tiainen, suvi.tiainen@lut.fi

Suomen Ekonomit palkitsi LITO-opintokokonaisuuden vuoden 2019 Opetuspalkinnolla! Lue uutinen.