Opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

kansikuva

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yliopiston kaikessa toiminnassa on tavoitteena yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen.

Opiskelijoiden edunvalvojana myös ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKYn palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuusasioista. Ylioppilaskunnassa on häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

Jos kohtaat häirintää, voit ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Häirinnästä voit aina ilmoittaa myös opiskelijapalveluihin.