Tohtoriopiskelijoiden ohjaus

kansikuva

Tohtoriopiskelijoiden ohjaus

Ohjaus

Jatko-opintojen vastuuohjaajana voi toimia LUT-yliopiston professori, LUTin dosentti, LUTiin työsuhteessa oleva henkilö, jolla on dosentuuri muussa yliopistossa tai LUTin tenure track-tehtävään valittu apulaisprofessori (Associate Professor).

Toisena ohjaajana voi toimia tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö.

Jokaisella jatko-opiskelijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joiden on hyvä olla toisistaan riippumattomia. Tohtoriopiskelijalle voidaan tarvittaessa nimetä myös ohjausryhmä.

Vähintään kahden ohjaajan vaatimus koskee myös aiemmin hyväksyttyjä jatko-opiskelijoita, joille on aimmin määrätty vain yksi ohjaaja, mutta joiden ohjausjärjestelyihin tehdään muutoksia opintojen aikana.

Tohtoriohjelma päättää mahdollisesta muutoksesta koskien ohjaajia, lisätietoja LUT-tohtorikoulusta.

Matriisi väitöstutkimuksen arviointiin

Arviointimatriisia (ks. Tiedostot alla) voi hyödyntää opiskelijan ja ohjaajan ohjauskeskusteluissa. Matriisi tarjoaa yhteisen raamin ja terminologian keskustelulle.

LUT-tohtorikoulu suosittelee arviointimatriisia kaikkien opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön.

Tohtoriopiskelijoiden mentorointiohjelma

Mentorointiohjelma tuo tohtoriopiskelijat (aktorit) ja kokeneemmat, jo pitemmän aikaa väitöstutkimuksensa jälkeen työskennelleet tohtorit (mentorit) keskustelemaan keskenään urasta ja opintoihin liittyvistä asioista, joissa mentorit voivat tukea ja opastaa aktoreita.

Mentorointiohjelmaan aktoreiksi voivat hakea suomalaiset ja ulkomaalaiset tohtorikoulutettavat, jotka ovat vähintään puolivälissä opintojaan. Mentoreita haetaan erityisesti LUT-yliopiston alumniverkostosta.

Mentoroinnin ydin on mentorin ja aktorin keskinäisissä tapaamisissa, joita on mentorointiohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Yliopisto järjestää lisäksi ohjelman aluksi, keskivaiheilla ja lopuksi kaikille mentoreille ja aktoreille tarkoitetut yhteiset seminaarit.

Seuraava mentorointiohjelman toteutus on tällä hetkellä avoinna.