OPISKELUN YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT

kansikuva

OPISKELUN YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT

Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelun yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus, -ohjaus- tai pienryhmätilanteita. Järjestelyt määräytyvät yksilöllisten tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika tehtävien palauttamisessa
  • materiaalien saaminen etukäteen
  • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat

Yksilöllisillä järjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Järjestelyn tarve tulee perustua todennettuun syyhyn (esim. lukivaikeus, tarkkaavaisuushäiriö, liikunta- tai aistivamma), josta pystyt tarvittaessa esittämään asiantuntijan lausunnon tai diagnoosin.

Tenttimisen yksilölliset järjestelyt

Kuinka haet yksilöllisiä järjestelyjä opintojaksolle:

Jos tarvitset apua tilanteen kartoituksessa tai haluat pohtia mahdollisia yksilöllisiä järjestelyitä ole hyvissä ajoin yhteydessä LUTin opintopsykologeihin (opsy@lut.fi). Opintopsykologi kirjoittaa sinulle tarvittaessa suosituksen yksilöllisistä järjestelyistä. 

Ota yhteyttä opettajaasi hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua ja sovi yksilöllisistä järjestelyistä opintopsykologin suosituksen pohjalta. Opettajat vastaavat opintojaksojen sisällöistä ja niihin liittyvistä järjestelyistä tai muutoksia.

Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovit niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa. 

Erilaisen oppijan opas ja Celia

Jos sinulla on lukemiseste tai tavallisen kirjan lukeminen on sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia vaikeaa, niin sinulla on mahdollisuus päästä Celia-asiakkaaksi. Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Voit rekisteröityä Celian asiakkaaksi LUT-tiedekirjastossa Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lisätietoja: kirjasto@lut.fi

Erilaisen oppijan opas: https://libguides.lut.fi/Erilainen_oppija/Tervetuloa

Lisätietoja