DIPPA-MAPPI - Ohjeita Tuotantotalouden diplomityön tekijöille

kansikuva

DIPPA-MAPPI - Ohjeita Tuotantotalouden diplomityön tekijöille

Työkalupakki diplomityön tekijöille ja ohjaajille

Dippa-Mappia käytetään pääasiassa Tuotantotalouden koulutusohjelmassa.

Dippa-Mapista löytyvät monipuoliset ohjeet diplomityön tekijöille sekä ohjaajille.

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte. Yleensä työ on yrityksen toimeksiannosta tehty kehittämishanke, jonka kesto on noin 6 kuukautta. Diplomityö kuuluu diplomi-insinöörin pakollisiin opintoihin, ja suorituksen laajuus on 30 op.

Tuotantotalouden koulutusohjelman Dippa-Mappi kehitettiin oppaaksi ja avuksi diplomityön tekijöille ja ohjaaville professoreille. Mapin tarkoituksena ei ole korvata professorin antamaa ohjausta vaan tukea sitä.

Mappiin on koottu diplomityöprosessissa tarvittavat aineistot ja ohjeet. Dippa-Mappi on myös tuotantotalouden diplomityön tekemisen ja ohjaamisen perusmalli. Perusmalli on esitetty projektiosuudessa.

Mallia voi muokata omaan työhön soveltuvaksi. Diplomityötä aloittava opiskelija sopii ohjaavan professorin kanssa, miten perusmallia sovelletaan omaan työhön.