DIPLOMITYÖN KIRJOITTAMINEN - DIPPA-MAPPI

kansikuva

DIPLOMITYÖN KIRJOITTAMINEN - DIPPA-MAPPI

Tutkimusraportin kirjoittamisessa voidaan soveltaa kirjoittamistapaa, jossa kutakin jo kirjoitettua osaa käydään läpi kerta toisensa jälkeen yhä uudelleen tekstiä vähitellen parannellen. Tätä kirjoittamistapaa kutsutaan prosessikirjoittamiseksi.

Prosessikirjoittamiselle on ominaista, että kirjoittaminen ei välttämättä etene järjestelmällisesti alusta loppuun; joku osa on kirjoitettu valmiiksi, joku osa on työn alla ja jotakin osaa ei ole vielä mietitty ollenkaan.

Valmiin työn suosituspituus on 80 - 100 sivua.

Turnitin-tarkastus

Diplomityö tehdään kokonaisuudessaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. LUTilla on käytössä plagioinnintunnistusohjelmisto (Turnitin), jolla pyritään tukemaan hyvien tieteellisten käytäntöjen toteutumista opinnäytetöissä. Turnitin-tarkastus on pakollista kaikille LUTin opinnäytetöille. Turnitin käyttö on ohjeistettu tuotantotalouden diplomityökurssin Moodle-sivustolla CS90A0060 Diplomityö.

Prosessikirjoittamisen edut

  • lähestytään mahdollisimman suoraan tutkimusraportin lopullista muotoa
  • teksti käydään läpi useaan kertaan, joten on mahdollisuus muokata ja parantaa sitä koko ajan
  • kirjoittajalla on koko tutkimusprojektin ajan mahdollisimman pitkälle viety, kirjoitettu versio lopullisesta tutkimusraportistaan; tätä voi käyttää apuna, kun pyydetään kommentteja työstä muilta henkilöiltä
  • kun asiat dokumentoidaan heti silloin, kun ne ovat ajankohtaisia, ne muistaa parhaiten; myöhemmässä vaiheessa homma on hankalampaa
  • aikaa ja vaivaa ei välttämättä säästy, mutta työn sisältö hioutuu huippuunsa
  • työn rakenteen ja sisällön hahmottaminen, editointi ja muokkaaminen helpottuu.
     

TUTAn opinnäytetyön mallipohja diplomityöhön (docx)

Diplomityön kirjoittamisen ohjeet tuotantotalouden opiskelijoille (pdf)

Diplomityön ja pro gradu -tutkielman ohjeet (katso viimeisin versio täältä)

Viittaaminen lähteisiin ja viitteiden hallinta (RefWorks)