Opintosuunnitelma HOPS

kansikuva

Opintosuunnitelma HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, tuttavallisemmin HOPS, on työkalu omien opintojen suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja etenemisen seurantaan aina valmistumiseen asti. HOPS tehdään heti opintojen alussa Sisussa opintojen aloitusvuoden tutkintorakenteen mukaisesti, ja se sisältää kaikki tutkintoosi kuuluvat pakolliset ja valinnaiset opintokokonaisuudet ja opintojaksot.

Kandidaattiopiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon, minkä jälkeen jatkavat opintoja maisterivaiheessa.

Ajantasalla oleva HOPS edistää opintojasi

Opiskelijan velvollisuus on pitää oma HOPS ajan tasalla. HOPS tarkastetaan virallisesti opintojen aikana seuraavissa vaiheissa:

 • Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana osana Johdatus -opintojaksoa
 • Kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä tarkistetaan sekä kandidaatin tutkinnon että maisteritutkinnon HOPS
 • Maisteri-HOPS tarkastetaan opinnäytetyön aiheen hyväksymisen yhteydessä samalla varmistaen, että kaikki on kunnossa valmistumista varten.

Tarpeen mukaan HOPS tarkastetaan muulloinkin. HOPSit tarkastetaan saapumisjärjestyksessä ja käsittelyaika on noin 1 kuukausi. Etusijalla ovat valmistuvien opiskelijoiden HOPSit.

HOPS on tärkeä, koska

 • HOPSin kautta ilmoittaudut opintojaksoille ja tentteihin.
 • HOPSin ajoituksesta näet opintojaksojen suorittamisjärjestyksen ja suorittamisajankohdan, kun otat malliajoituksen käyttöön.
 • Hyväksiluvut (sisällyttäminen tai korvaaminen) anotaan Sisussa HOPSin kautta
 • Kun kaikki opinnot ovat valmiina, haet valmistumista Sisussa.
 • Tarvittaessa opiskeluoikeuden lisääaikaa haetaan Sisussa ajan tasalla olevan HOPSin pohjalta.

HOPSin perussääntöjä

 • Mikäli opiskelet LUTissa sekä kandidaatin- että maisteritutkinnon, teet kandidaatin tutkinnon HOPSin aloituslukuvuoden rakenteen mukaisesti. Maisterivaiheen HOPSissa opetussuunnitelmakausi vaihdetaan tuoreimpaan siinä vaiheessa, kun maisteriopintoja ollaan aloittamassa.Ensin valmistutaan kandidaatiksi, minkä jälkeen opinnot jatkuvat maisterivaiheessa.
 • Voit käyttää kaikkia omien opintojen aikana julkaistuja HOPS-pohjia kuitenkin niin, että kokonaisuus esim. aineopinnot, sivuopinnot on aina samalta opetussuunnitelmakaudelta.
 • Kandidaatin tutkinnosta on LUTissa suoritettava vähintään 90 op ja maisterin tutkinnosta vähintään 60 op (vähintään 45 op pääaineen opintoja sisältäen opinnäytetyön), jotta yliopisto voi antaa tutkintotodistuksen.
 • Omia kokonaisuuksia (esim. sivuopinnot) et voi rakentaa vaan kaikki kokonaisuudet pohjautuvat opetussuunnitelmatyössä hyväksyttyihin rakenteisiin.
 • Tutkinnossa ei voi olla sisällöltään toisiaan vastaavia opintojaksoja.
 • Suoritettavien tutkintojen minimilaajuuksien tulee täyttyä (kandidaatin tutkinto 180 op, maisteritutkinto 120 op). tarvittaessa tutkintoa täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla.

Apua HOPSin kanssa

Jos tarvitset apua HOPSin tekemisessä tai päivittämisessä, ota yhteys opintojen ohjaajaan tai opintoneuvojaan.
Ensimmäinen HOPS tehdään ohjatusti uusien opiskelijoiden orientaation aikana.