Työharjoittelut kauppatieteissä

kansikuva

Työharjoittelut kauppatieteissä

HUOM! Löydät tarvittavat raporttipohjat tämän sivun alaosasta.

Tavoitteet

 • Ennen harjoittelua opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä ja harjoitteluraportissa.
 • Tutkinnon ja/tai suuntautumisvaihtoehdon / ohjelman osaamistavoitteita tukevan uuden kokemusperäisen tiedon hankkiminen.
 • Huolitellun harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Hyväksyttävä harjoittelu

 • Vain tutkinnon (KTK/KTM) suorittamisen aikana tehtävä harjoittelu voidaan sisällyttää opintoihin!

 • 1 opintopiste edellyttää vähintään 2 viikkoa täysiaikaista työtä (keskimääräinen työtuntimäärä vähintään 37,5 per viikko). Toisin sanoen 6 opintopistettä edellyttää 12 viikon täysiaikaista työharjoittelua.

 • Keskimääräinen työtuntimäärä on oltava väh. 10 t / viikko, muutoin harjoittelua ei voida hyväksyä lainkaan.

 • Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voidaan harjoitteluksi hyväksyä sellaiset työtehtävät yrityksessä, jotka tukevat kauppatieteiden kandidaatin opintoja sekä ammatillisen pätevyyden kehittymistä.

 • Maisterin tutkintoon ei hyväksytä harjoittelua vapaasti valittaviin opintoihin ollenkaan.

 • Oman suuntautumisvaihtoehdon/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin voidaan harjoitteluksi hyväksyä vain suuntautumisvaihtoehdon/ohjelman oppimistavoitteita tukeva harjoittelu (esim. talous- tai henkilöstöhallintoon tai markkinoinnin ja hankintatoimen suunnitteluun, operatiiviseen toimintaan ja kehittämiseen liittyvät työtehtävät).

Harjoittelun laajuus ja sijoittaminen tutkintoon

 • Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa voi olla yhteensä 12 opintopistettä harjoittelua.
 • Opiskelija voi jakaa opintopisteet molempiin tutkintoihin tai harjoittelu voi olla kokonaisuudessaan yhdessä tutkinnossa.
 • Harjoittelussa kaksi (2) työviikkoa vastaa yhtä (1) opintopistettä.
 • Huom! 1.8.2021 alkaen KTM-tutkintoon hyväksytään harjoittelua vain max. 6 op. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnossa aina ydinopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin.

Muista ennen harjoittelua!

 • Keskustele hyvissä ajoin suuntautumisvaihtoehtosi / ohjelmasi (pääaineesi) vastuuhenkilön kanssa suunnitellun harjoittelun soveltuvuudesta tutkintoosi / opintosuuntaasi / ohjelmaasi (pääaineeseesi).
 • Tutustu huolellisesti oheiseen harjoitteluraporttia koskevaan ohjeistukseen.
 • Sijoita harjoittelukurssi hopsiisi Sisussa ja muista ilmoittautua kurssille Sisun hopsissasi olevan kurssin kautta.

Muista harjoittelun jälkeen!

 • Täytä harjoitteluanomuslomake ja harjoitteluraportti ja palauta ne suuntautumisvaihtoehdon / ohjelman (pääaineen) vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöt löytyvät alla olevasta listasta.
 • Harjoitteluanomuslomake ja harjoitetteluraportti löytyvät alla olevasta laatikosta.
 • Liitä mukaan kopio työtodistuksesta. Työtodistuksessa on oltava keskimääräinen työtuntimäärä viikossa.
 • Kv. maisteriohjelmien opiskelijat täyttävät englanninkielisen harjoitteluanomuksen ja -raportin, ohjeet ja lomake löytyvät täältä
 • Tutustu myös LUT:n Urapalveluiden sivuihin

Ulkomailla tehtävä harjoittelu

 • Ulkomailla tehtävän harjoittelun perusteella kauppatieteiden koulutusohjelma voi myöntää opiskelijalle kieliopintoja.
 • Lukukauden (3 – 6 kk) kestävästä harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 4 op
 • Lukuvuoden (7 - 12 kk) kestävästä harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 6 op
 • Kieliopinnot hyväksytään siitä kielestä, joka on yrityksen virallinen työkieli
 • Kieliopintoja voidaan myöntää sellaisesta harjoittelusta, jonka opiskelijan suuntautumisvaihtoehto/ohjelma (pääaine) hyväksyy tutkintoon.
 • Kieliopinnot hyväksyvät kauppatieteiden koulutusohjelman opintojen ohjaajat Kaija Huotari ja Kirsti Tiainen.

Digitaalisen kaupan sivuopintokokonaisuuteen kuuluva harjoittelu:

Mikäli opiskelija suorittaa Digitaalisen kaupan sivuopintokokonaisuuden (KaKSODIKA, min 24 op) kauppatieteiden kandidaatin- tai maisteriohjelman sivuaineena ja siihen liittyvän Harjoittelu -moduulin (DK10A1500 Digitaalisen kaupan harjoittelu 6 op) osana sivuainekokonaisuutta, niin tämän Harjoittelu -moduulin lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoihinsa liiketoiminnan harjoittelua seuraavasti:

 • mikäli KaKSODIKA on opiskelijan kandidaatin tutkinnon sivuaine ja sisältää Harjoittelu -moduulin 6 op, niin lisäksi liiketoiminnan harjoittelua (opintojakso A130A2002) voi kandidaatin tutkintoon sisällyttää max 6 op. Siinä tapauksessa tulevaan maisterin tutkintoon ei enää voi sisällyttää liiketoiminnan harjoittelua lainkaan.
 • mikäli KaKSODIKA on maisterin tutkinnon sivuaine ja sisältää Harjoittelu -moduulin 6 op, niin liiketoiminnan harjoittelua (opintojaksot A130A2101, A130A2103 tai A130A2201(U)), ei voi sisällyttää maisterin tutkintoon lainkaan.

Tässäkin tapauksessa siis pätee yleissääntö, että kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa voi olla yhteensä 12 op harjoittelua ja maisterin tutkinto voi sisältää harjoittelua max 6 op.

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus -ohjelman sisältämä min 4 viikon harjoittelu hyväksytään 6 op harjoitteluksi vain KaKSODIKA -sivuaineen suorittaville opiskelijoille.

Huom! opiskelijan pitää tarkistaa kyseisen sivuopintokokonaisuuden kursseille ilmoittautumisajat tarkasti, koska ne poikkeavat LUT:n kurssien ajankohdista!

Harjoittelun hyväksyjät suuntautumisvaihtoehdoittain / ohjelmittain:

KTK - Hankintojen johtaminen ja kv-markkinointi: Sirpa Multaharju
KTK - Laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka ja strateginen rahoitus: Timo Leivo
KTK - Kansainvälisen liiketoiminnan sve: Sirpa Multaharju
KTK - Talousjohtamisen sve: Timo Leivo

LAMO-maisteriohjelma: Timo Leivo

TIJO -maisteriohjelma: Johanna Orjatsalo

MBAN-maisteriohjelma: Jan Stoklasa

MIBE-maisteriohjelma: Igor Laine

MIMM -maisteriohjelma: Maria Uzhegova

MSF-maisteriohjelma: Sheraz Ahmed

MSM –maisteriohjelma: Sirpa Multaharju

MSIS –maisteriohjelma: Anni Tuppura

Harjoittelun kieliopinnot:

Opintojen ohjaajat Kaija Huotari tai Kirsti Tiainen