Tohtoriopinnot

kansikuva

Tohtoriopinnot

Tohtorin tutkinnon laajuus vastaa neljän lukuvuoden ja lisensiaatin tutkinnon laajuus kahden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Opintojen (min. 40 op) lisäksi tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laaditaan väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Yliopiston tavoitteena on valita tutkijanuralle ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita tohtoriopintoihin sekä tutkimustyöhön sitoutuneita opiskelijoita, joilla on riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia.

Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakijan koulutustaustan lisäksi ohjaus- ja/tai rahoitusresurssien saatavuus sekä tarjolla olevan ohjauksellisen asiantuntemuksen soveltuvuus hakijan tutkimusaiheeseen. Katso lisätietoja sivulta Tohtoriohjelmiin hakeminen.