Tohtoriopinnot

kansikuva

Tohtoriopinnot

Tohtorin tutkinnon laajuus vastaa neljän lukuvuoden ja lisensiaatin tutkinnon laajuus kahden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Opintojen (min. 40 op) lisäksi tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laaditaan väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Yliopiston tavoitteena on valita tutkijanuralle ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita tohtoriopintoihin sekä tutkimustyöhön sitoutuneita opiskelijoita, joilla on riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia.

Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakijan koulutustaustan lisäksi ohjaus- ja/tai rahoitusresurssien saatavuus sekä tarjolla olevan ohjauksellisen asiantuntemuksen soveltuvuus hakijan tutkimusaiheeseen. Katso lisätietoja sivulta Tohtoriohjelmiin hakeminen.

Tutkinnot ja tutkimusalat

LUT-yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa seuraavat tekniikan tai kauppatieteiden tieteelliset jatkotutkinnot:

 • Tekniikan lisensiaatti (TkL)  - Tekniikan tohtori (TkT)  
 • Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)  - Kauppatieteiden tohtori (KTT)  
 • Filosofian tohtori (FT)

Koulutus suunnitellaan ja järjestetään tutkimusalakohtaisesti:

 • energiamarkkinat ja aurinkotalous, energiatekniikka, kestävyystutkimus, konetekniikka, sähkötekniikka (Energiajärjestelmien tohtoriohjelma)
 • laskennallinen tiede, ohjelmistotuotanto, teknillinen fysiikka, tuotantotalous, vihreä kemiantekniikka (Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma)
 • kauppatieteet (Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma)

Yliopistolla on myös ns. double doctoral degree- ja yhteisohjaussopimuksia ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa. Lisätietoja kansainväliseen yhteistyöhon ja sopimuksiin liittyen, ks. LUT intranet (rajattu pääsy).

Jatko-opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen

LUT-yliopistosta valmistuneet tai muu olemassa oleva kontakti yliopistoon

 • Ota ensin yhteyttä sinua kiinnostavan tohtorikoulutuksen tutkimusalan mahdolliseen ohjaajaan, jonka kanssa kartoitetaan mahdollisuudet tohtoriopintoihin ja neuvotellaan perusasioista (esim. ohjausresurssien saatavuus ja opintojen rahoitus).
 • Hakemuksen voit jättää LUT-tohtorikouluun, kun ohjausresurssi ja hakukelpoisuus on varmistunut.

Ei olemassa olevaa kontaktia LUT-yliopistoon

 • Täytä englanninkielinen Expression of Interest-kyselylomake.
 • Lomakkeen perusteella yliopisto kartoittaa mm. koulutustaustaa ja tutkimusintressejä ohjausresurssien selvittämiseksi.
 • Käsittelemme saapuneita lomakkeita kootusti noin kaksi kertaa lukukaudessa.
 • Olemme yhteydessä lomakkeen jättäneisiin, kun alustava arviointi ja ohjausresurssikartoitus on tehty.
 • Lomake on tarkoitettu niille tohtoriopinnoista kiinnostuneille henkilöille, joilla on olemassa oma rahoitus.
 • Avoimet työpaikat LUTissa, mm. nuorempien tutkijoiden työsuhteet

Huom! Expression of Interest-lomake ei ole hakemus tohtoriopintoihin.

LUT-tohtorikoulu ja tohtoriohjelmat

Kaikki LUT-yliopiston kirjoilla olevat tohtorikoulutettavat kuuluvat LUT-tohtorikouluun (LUT Doctoral School), joka koordinoi yliopiston tohtorikoulutusta. Schooleissa toimivat tohtoriohjelmat vastaavat koulutuksesta ja ohjauksesta. Tohtorikoulun opintotiimi neuvoo puolestaan tohtoriopintoihin liittyvissä opintohallinnollisissa asioissa hakemisesta valmistumiseen.

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Juha Pyrhönen (vara: professori Heikki Handroos)

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Paavo Ritala (vara: professori Tanja Leppäaho)

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Bernardo Barbiellini (vara: professori Janne Huiskonen)


Tohtoriohjelmat on esitelty tarkemmin yliopiston www-sivuilla.  

LUT-tohtorikoulun toimintaperiaatteet (ks. Tiedostot) ohjaavat tohtorikoulun toimintaa ja tohtorikoulutusta alla oleviin asioihin liittyen:

 • Valintaprosessi ja valintakriteerit
 • Ohjaus
 • Opintojen seuranta ja tuki
 • Hyvä tieteellinen käytäntö
 • Palaute
 • Laadunhallinta