Maisteri ja DI-opintoihin siirtyminen (kaksiportaisuus)

kansikuva

Maisteri ja DI-opintoihin siirtyminen (kaksiportaisuus)

LUTissa suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen

Voit suorittaa maisterivaiheen opintoja, jos olet valmistunut tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatiksi.

Maisterivaiheen opintoja pääset suorittamaan myös, jos sinulla on

 1. kandidaatintyö tai -tutkielma tehty (arvosana Sisussa) ja kandidaatin tutkinnostasi puuttuu enintään 12 opintopistettä opintoja.
  tai
 2. olet jättänyt työn ohjaajalle arvosteluun ennen ilmoittautumisen kohteena olevan periodin opintojaksoille ilmoittautumisajan päättymistä ja kandidaatin tutkinnostasi puuttuu enintään 12 opintopistettä opintoja.

Jos et ole vielä valmistunut kandidaatiksi, mutta edellytykset maisteriopintoihin täyttyvät, voit ilmoittautua Sisussa normaalisti opintojaksoille. Tämän lisäksi sinun on tehtävä lomakkeella ilmoitus ehtojen täyttymisestä ilmoittautumisen kohteena olevan periodin opintojaksoille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Voit siis aloittaa maisteritason opinnot muulloinkin kuin lukuvuoden alussa. Huomioi, että ilmoitus on lukuvuosikohtainen eli jos olet edellisenä lukuvuonna tehnyt ilmoituksen etkä ole valmistunut kandidaatiksi ja haluat osallistua maisteriopintoihin, ilmoitus on tehtävä uudelleen lukuvuoden vaihduttua.

Ehtojen täyttyminen tarkistetaan ilmoittautumisten perusteella kunkin periodin opintojaksoille ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisten tarkistuksia ja päivityksiä voidaan tehdä myös periodien aikana. Myös jälki-ilmoittautumisten yhteydessä tarkistetaan ehtojen täyttyminen.  Ehdoissa huomioidaan opiskelijan sairaus opintojen etenemisen esteenä.  Mainitse tästä esteestä ilmoituksessasi ja olethan mahdollisimman pian yhteydessä joko opintojen ohjaajaasi tai master@lut.fi.

Tarkistus tehdään opiskelijan ilmoituksen ja Sisussa olevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. HOPS on oltava ajan tasalla.

Jos et ole tehnyt ilmoitusta tai tarkistusvaiheessa todetaan, etteivät ehdot täyty, hylätään ilmoittautumisesi maisterivaiheen opintojaksoille ilmoittautumisajan päätyttyä tehtävän tarkistuksen yhteydessä.

Määräajat ehtojen täyttymiselle ja ilmoitusten tekemiselle:

1. periodin ilmoittautumiset:

 • ilmoitusten jättöaika 1.8.2022 – 2.9.2022
 • kandidaatin opinnäyte on oltava jätettynä arviointiin 2.9.2022 mennessä
 • vaihdossa suoritetut tai muutoin arviointia odottavat suoritukset oltava rekisterissä 15.10. mennessä (osallistumisoikeus maisteriopintoihin on ehdollinen, kunnes ehdot täyttyvät)
 • jos olet ollut vaihdossa keväällä 2022, mutta et ole vielä saanut suoritusotetta vaihtokorkeakoulusta ja maisteriopintojen ehdot täyttyvät vaihto-opinnoilla
  • ilmoittaudu normaalisti maisteriopintojen opintojaksoille
  • tee ilmoitus (linkki sivun yläosassa) ja merkitse puuttuviin opintoihin vaihto-opinnot

2. periodin ilmoittautumiset:

 • ilmoitusten jättöaika 1.10.2022 – 24.10.2022
 • kandidaatin opinnäyte on oltava jätettynä arviointiin 24.10.2022 mennessä
 • vaihdossa suoritetut tai muutoin arviointia odottavat suoritukset oltava rekisterissä 15.12. mennessä (osallistumisoikeus maisteriopintoihin on ehdollinen, kunnes ehdot täyttyvät)

3. periodin ilmoittautumiset:

 • ilmoitusten jättöaika 1.12.2022 – 9.1.2023
 • kandidaatin opinnäyte on oltava jätettynä arviointiin 9.1.2023 mennessä
 • vaihdossa suoritetut tai muutoin arviointia odottavat suoritukset oltava rekisterissä 15.2. mennessä (osallistumisoikeus maisteriopintoihin on ehdollinen, kunnes ehdot täyttyvät)

4. periodin ilmoittautumiset:

 • ilmoitusten jättöaika 1.2.2023 – 6.3.2023
 • kandidaatin opinnäyte on oltava jätettynä arviointiin 6.3.2023 mennessä
 • vaihdossa suoritetut tai muutoin arviointia odottavat suoritukset oltava rekisterissä 15.4. mennessä (osallistumisoikeus maisteriopintoihin on ehdollinen, kunnes ehdot täyttyvät)

Maisterivaiheen opintojen suorittaminen keskeytyy, jos ehdot eivät täyty, vaikka opintoja olisi jo ehtinyt osittain aloittaa.

Sinun täytyy siinä tapauksessa ilmoittautua opintojaksolle uudestaan, kun se seuraavan kerran järjestetään ja ehdot maisterivaiheen opintoihin täyttyvät. Myös ilmoittautumislomake on täytettävä uudelleen, jos et ole valmistunut kandidaatiksi.  

 Huom! Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat aina etusijalla maisteritason opintojaksolle pääsemisessä, jos opintojakson osallistujamäärä on rajoitettu. 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää maisterivaiheen opintoihin siirtymisestä, lähetä viesti master@lut.fi.  Kaikissa muissa hopsiin liittyvissä kysymyksissä auttavat oman koulutusohjelmasi opintojesi ohjaaja ja opintoneuvoja.

Vararehtorin päätös maisterivaiheen opintojen suorittamisesta kandidaatin tutkinnon jälkeen