OPINNÄYTETYÖ

kansikuva

OPINNÄYTETYÖ

Opinnäytetyö on keskeinen osa yliopistotutkintoa kaikilla kolmella tutkintotasolla: kandidaatin tutkinnossa, maisterin- / DI-tutkinnossa sekä tohtorintutkinnossa. Tälle sivustolle on koottu kandidaatintyötä ja -tutkielmaa sekä diplomityötä ja pro gradu -tutkielmaa käsittelevät ohjeet. Tohtoriopintoja ja väitöskirjaa koskevat ohjeet löytyvät Tohtoriopintoja käsittelevästä osiosta.

Katso myös valmistuminen