Opinnäytetyö

kansikuva

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on keskeinen osa yliopistotutkintoa kaikilla kolmella tutkintotasolla: kandidaatin tutkinnossa, maisterin- / DI-tutkinnossa sekä tohtorintutkinnossa. Tälle sivustolle on koottu kandidaatintyötä ja -tutkielmaa sekä diplomityötä ja pro gradu -tutkielmaa käsittelevät ohjeet. Tohtoriopintoja ja väitöskirjaa koskevat ohjeet löytyvät Tohtoriopintoja käsittelevästä osiosta.

Katso opintopsykologien vinkit onnistuneeseen opinnäytetyöhön

Kolmiosaisen videosarjan tarkoituksena on helpottaa opinnäytetyömatkaa. Videot sisältävät tietoa, konkreettisia vinkkejä sekä pohdinta- ja keskustelutehtäviä. Videot sopivat kaikenlaisten opinnäytetöiden tekijöille opparista dippaan.

  • osa 1: Sujuva alku opinnäytetyölle -osassa pääset pohtimaan opinnäytetyön merkitystä ja realistista tavoitetta.
  • osa 2: Suunnittelulla kohti maalia -osassa hahmottelet omaa opinnäytetyömatkaasi ja saat konkreettisia vinkkejä suunnitteluun.
  • osa 3: Lykkääminen ja aloittamisen keinot -osassa saat keinoja aloittamisen helpottamiseksi ja vinkkejä opinnäytetyön kirjoittamiseen.

Katso myös valmistuminen