Tenttijärjestyksen ulkopuolisen tentin tekeminen

kansikuva

Tenttijärjestyksen ulkopuolisen tentin tekeminen

Annetaan opiskelijoille mahdollisuus suorittaa tenttijärjestyksen ulkopuolella olevia tenttejä kolme kertaa syksyn 2022 aikana. Ajankohdat ovat keskiviikot 28.9., 9.11. ja 7.12. tenttijärjestyksen mukaisten tenttien kanssa samaan aikaan ja samoissa saleissa.

Opettajalle ei ole velvollisuutta tehdä henkilökohtaisia tenttejä!

Opettaja tekee tenttikysymykset samalla tavoin kuin normaaleihin tentteihin ja lähettää ne joko sähköisesti tai paperilla tenttisihteerille. Jos opiskelijoita on enemmän kuin yksi, he voivat tulla samaan aikaan tekemään saman tentin.

Tentin järjestäminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Opiskelija sopii opettajan kanssa tentin tekemisestä ja ajankohdasta ja ilmoittaa sen sitten tenttivalvonta–osoitteeseen tenttivalvonta@lut.fi ja cc:na opettajalle vähintään viikkoa ennen haluttua tenttipäivää.

  2. Opettaja laatii tenttikysymykset ja lähettää ne joko sähköpostin liitteenä (pdf-muodossa) osoitteeseen tenttivalvonta@lut.fi tai paperiversiona Opiskelijapalveluihin joko Hanne Muhoselle tai Riikka Hämäläiselle viimeistään kahta päivää ennen tenttiä eli koska tenttipäivä on keskiviikko, kysymysten pitää tulla viimeistään edellisenä maanantaina. Tenttikysymysten yhteydessä (joko sähköpostiviestissä tai kuoren päällä) tulee olla tenttivän/tenttivien opiskelijoiden nimi/nimet ja tentin nimi ja tentissä sallittavat materiaalit ja valinneet. Sähköpostiosoitteeseen tulevaa postia lukevat vain Hanne Muhonen ja Riikka Hämäläinen, jotka huolehtivat tenttikysymysten printtaamisesta ja sulkemisesta kuoreen tenttijää odottamaan sekä kuoren toimittamisesta saliin. Tenttisihteeri vahvistaa myös opiskelijalle tentin ajankohdan ja salin, missä tentti on. Vastaukset toimitetaan opettajalle samoin kuin muutkin normaalien tenttien vastaukset.

  3. Opiskelijan ei tarvitse erikseen ilmoittautua tenttiin, kohdan yksi toiminta on samalla tentti-ilmoittautuminen, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.