OPISKELUOIKEUDET

kansikuva

OPISKELUOIKEUDET

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opiskeluoikeusajat 

Oman opiskeluoikeutesi päättymispäivän näet Sisusta! 

Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri/DI) tavoitteelliset suoritusajat ja kokonaisopiskeluoikeusajat sekä poissaolojen vaikutukset opiskeluoikeusaikaan on määritelty yliopistolaissa (558/2009). 

Säännökset koskevat 1.8.2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneita. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta. 

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat 

  • Alempi korkeakoulututkinto: 3 lukuvuotta  
  • Ylempi korkeakoulututkinto: 2 lukuvuotta 

Opiskeluoikeuden kokonaisaika 

  • tekniikan kandidaatin (180 op) ja diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoihin valituilla opiskelijoilla yhteensä 7 lukuvuotta 
  • pelkästään diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) valituilla 4 lukuvuotta 
  • kauppatieteiden kandidaatin (180 op) ja kauppatieteiden maisterin (120 op) tutkintoihin valituilla yhteensä 7 lukuvuotta 
  • pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) valituilla 4 lukuvuotta. 

Saat ohjeen auki klikkaamalla ohjeen otsikkoa

Highway-väyläohjelman opiskelijan opiskeluoikeus

LUT Highway -väyläohjelman opiskelijana sinulla on erillinen opiskeluoikeus suorittaa opintojasi, mutta et ole yliopiston tutkinto-opiskelija. Et siis saa opiskelijakorttia ja siihen liittyviä palveluita ja alennuksia käyttöösi. Et voi myöskään saada opintotukea tai opintolainaa opiskelun rahoittamiseksi.

Katso lisätietoja tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta www.lut.fi → Opiskelu → Hakeminen → Avoimen yliopiston väyläopinnoista

Siirto-opiskelijan opiskeluoikeusaika 

Yliopistolain 41 §:n mukaan siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneiden tutkinnon suorittamisaikaan ei kuitenkaan lasketa siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytettyä läsnä- ja poissaoloaikaa. 

Poissaolojen vaikutus opiskeluoikeusaikaan

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. 

HUOM! Jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi poissaolon oikeuttavasta lakisääteisestä syystä huolimatta, hänen opiskeluoikeusaikansa kuluu. 

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla neljän lukukauden) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. 

Poissaolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua useammaksikin lukukaudeksi, mutta vain edellä mainitut poissaololukukaudet pidentävät opiskeluoikeusajan kestoa. 

Opiskeluoikeuden kuluminen lisäajalla 

Opiskeluoikeuden palauttaminen
 

Jos sinulla on kysyttävää opiskeluoikeuksista tai -ajoista, ota yhteyttä opinto@lut.fi.