Opiskeluoikeudet

kansikuva

Opiskeluoikeudet

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opiskeluoikeusajat 

Oman opiskeluoikeutesi päättymispäivän näet Sisusta! 

Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri/DI) tavoitteelliset suoritusajat ja kokonaisopiskeluoikeusajat sekä poissaolojen vaikutukset opiskeluoikeusaikaan on määritelty yliopistolaissa (558/2009). 

Säännökset koskevat 1.8.2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneita. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta. 

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat 

  • Alempi korkeakoulututkinto: 3 lukuvuotta  
  • Ylempi korkeakoulututkinto: 2 lukuvuotta 

Opiskeluoikeuden kokonaisaika 

  • tekniikan kandidaatin (180 op) ja diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoihin valituilla opiskelijoilla yhteensä 7 lukuvuotta 
  • pelkästään diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) valituilla 4 lukuvuotta 
  • kauppatieteiden/yhteiskuntatieteiden kandidaatin (180 op) ja kauppatieteiden/yhteiskuntatieteiden maisterin (120 op) tutkintoihin valituilla yhteensä 7 lukuvuotta 
  • pelkästään kauppatieteiden/yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) valituilla 4 lukuvuotta. 

Opiskeluoikeuden kuluminen lisäajalla 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jos sinulla on kysyttävää opiskeluoikeuksista tai -ajoista, ota yhteyttä opinto@lut.fi.