Tenttimisen yksilölliset järjestelyt ja lisäajat

kansikuva

Tenttimisen yksilölliset järjestelyt ja lisäajat

Tenttimisen yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka koskevat tenttitilanteita. Tenttimisen yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika tentissä
  • pienryhmätila tai erillinen tenttitila 

Lisäajan tarve tulee perustua todennettuun oppimisvaikeuteen (kuten luki- tai tarkkaavaisuusvaikeus) tai terveydentilaan. Tarvittaessa opiskelijan tulee esittää tästä asiantuntijalausunto. Muu syy (esim. heikko kielitaito, ei todennettu syy) ei oikeuta lisäaikaan.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä liittyen tentteihin:

1. Jos sinulla on aikaisempi asiantuntijalausunto, diagnoosi tai Ylioppilastutkintolautakunnan päätös erityisjärjestelyistä

  • Ole yhteydessä lut.tenttivalvonta@lut.fi saat sieltä tenttikohtaiset ohjeet. Asiantuntijan lausunto voi toimittaa meille luottamuksellisena.

2. Tarvitset apua tilanteen kartoituksessa tai haluat pohtia mahdollisia yksilöllisiä järjestelyitä

  • ole yhteydessä LUTin opintopsykologeihin (opsy@lut.fi) ja tapaamisen jälkeen ota yhteys tenttivalvontaan (lut.tenttivalvonta@lut.fi) yksilöllisten järjestelyjen saamiseksi. Asiantuntijan lausunto voi toimittaa meille luottamuksellisena.

Paperitentit

Erityisjärjestelyistä on oltava yhteydessä lut.tenttivalvonta@lut.fi osoitteeseen viimeistään 1,5 viikkoa ennen tenttipäivää. Ensimmäisellä kerralla laita viestiin omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto. Asiantuntijan lausunto voi toimittaa meille luottamuksellisena. Saat tarkat toimintaohjeet sähköpostiin.

Paperitentti on normaalisti kolmen tunnin mittainen. Lisäaikaa on mahdollista saada yksi tunti (+1h).

Exam-tentit

Erityisjärjestelyistä on oltava yhteydessä lut.tenttivalvonta@lut.fi osoitteeseen viimeistään 1,5 viikkoa ennen tenttipäivää. Ensimmäisellä kerralla laita viestiin omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto. Asiantuntijan lausunto voi toimittaa meille luottamuksellisena.

Kun lut.tenttivalvonta@lut.fi on tallentanut tiedot, että olet oikeutettu lisäaikaan tentissä, laitat Exam-tentin vastuuopettajalle viestin hyvissä ajoissa ennen tenttipäivää ja lut.tenttivalvonta@lut.fi cc.na jolloin kuitataan että opiskelija on oikeutettu lisäaikaan.

Exam-tentin pituus vaihtelee tunnista kolmeen tuntiin. 

  • Kun tentin kesto 1 tunnin, lisäaikaa myönnetään yksi tunti (+1h). 
  • Kun tentin kesto 2–3 tuntia, lisäaikaa myönnetään kaksi tuntia (+2h).  

Huom! Mikäli Exam-tentin kokonaispituus on yli 3 tuntia, tentti tulee tehdä kahdessa osassa. Opiskelija saa itse päättää, mikäli tahtoo pitää tauon näiden osioiden välissä. Exam-tentistä ei ole muuten mahdollisuutta poistua tauolle.

Moodle-tentit

Erityisjärjestelyistä on oltava yhteydessä lut.tenttivalvonta@lut.fi osoitteeseen viimeistään 1,5 viikkoa ennen tenttipäivää. Ensimmäisellä kerralla laita viestiin omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto. Asiantuntijan lausunto voi toimittaa meille luottamuksellisena.

Kun lut.tenttivalvonta@lut.fi  on tallentanut tiedot, että olet oikeutettu lisäaikaan tentissä, laitat Moodle-tentin vastuuopettajalle viestin hyvissä ajoissa ennen tenttipäivää ja lut.tenttivalvonta@lut.fi cc.na jolloin kuitataan että opiskelija on oikeutettu lisäaikaan.

Moodle-tenttien pituus vaihtelee ja näin myös lisäaika vaihtelee, riippuen tentin tyypistä, mikä on Moodle-tentissä käytössä. Moodle-tenttejä on sekä tenttiaikataulussa olevia tenttejä, että sellaisia joita ei ole tenttivalvonnan puolesta aikataulutettuja. Moodle-tentit voivat olla mihin tahansa aikaan tarjolla, myös tenttijaksojen ulkopuolella.