UUDEN OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE

kansikuva

UUDEN OPISKELIJAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE

Jatka paikan vastaanottamisen jälkeen Oma Opintopolku -palvelun kautta lukuvuosi-ilmoittautumiseen OILI-ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautuminen läsnä tai poissa olevaksi on pakollista.

Uuden kandidaatti- ja maisteriopiskelijan on ilmoittauduttava kaikkiin voimassa oleviin tutkinto-opiskeluoikeuksiinsa viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan LUTissa ennen kuluvaa vuotta ja ilmoittautunut poissa olevaksi opiskelijaksi, sinun on ilmoittauduttava lukuvuodelle OILI-ilmoittautumispalvelussa (viimeistään 15.7.2022 klo 15:00). Ilmoittautuminen alkaa 1.5.2022.

Läsnä olevaksi ilmoittautumisen yhteydessä maksat Ylioppilaskunnan jäsenmaksun OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Mikäli et ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi ja ilmoittautua opiskelijaksi, sinun on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava hakemuksen käsittelystä perittävä maksu (35 €), josta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009. Hakemus voidaan tehdä osallistumatta opiskelijavalintaan.

Uuden kandidaatti- ja maisteriopiskelijan ilmoittautuminen läsnä olevaksi

Läsnä olevaksi ilmoittautuvat perustutkinto-opiskelijat maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun (ks. lisätiedot Tutkinto-opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautuminen sivulta).

Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja, saada merkintöjä opintorekisteriin ja valmistua. Poissa olevaksi ilmoittautunut ei voi suorittaa opintoja tai liittyä ylioppilaskuntaan.

Uuden tohtorikoulun jatkotutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen läsnä olevaksi

Ota opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi (Oma Opintopolku). Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan sitovasti, pääset siirtymään Opintopolku-palvelun kautta OILI-ilmoittautumispalveluun, jossa teet myös lukuvuosi-ilmoittautumisen läsnä olevaksi.

 

Saat ohjeen auki klikkaamalla ohjeen otsikkoa

Uuden kandidaatti-, maisteri- ja jatkotutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen poissa olevaksi

Ensimmäisenä lukuvuotenasi voit ilmoittautua poissa olevaksi vain seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuutta tai vapaaehtoista asepalvelusta
  • olet äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla tai
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle, voit halutessasi ilmoittautua poissa olevaksi koko lukuvuodeksi. Tämä koskee yhtä lailla tilanteita, joissa esim. asepalvelus tai äitiysvapaa alkaa opintojen ensimmäisen vuoden tammikuussa tai joissa se päättyy opintojen ensimmäisen vuoden joulukuussa.

Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa opiskelijapalveluihin opinto@lut.fi  tai turvasähköpostilla 16.9.2022 mennessä.

Dokumentiksi käy (myös kopio riittää):

  1. palvelukseen astumismääräys ja myöhemmin myös palvelustodistus, jossa näkyy alkamis- ja päättymispäivämäärät (pelkkä päivien lukumäärä ei riitä)
  2. Kelan päätös äitiys-/isyys-/vanhempain rahakauden alkamis- ja päättymispäivämäärät
  3. lääkärintodistus sairauden/vamman alkamis- ja päättymispäivämäärineen.

Mikäli sinulla ei ole lakisääteistä syytä ja todistusta poissaoloosi, sinun tulee ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Jos et toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja 16.9.2022 mennessä tai selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy, menetät opiskeluoikeutesi.

Jos sinulla on ongelmia opiskelupaikan vastaanottamisen tai lukuvuodelle ilmoittautumisen kanssa, ota yhteyttä LUTin opiskelijapalveluihin puhelimitse (029 446 3987) tai sähköpostitse: opinto@lut.fi mahdollisimman pian.

Poissaolon vaikutus opiskeluoikeusaikaan