Kypsyysnäyte

kansikuva

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa  

Kandidaatin tutkintoon kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä kandidaatintyön/-tutkielman alaan sekä vaadittavan suomen tai ruotsin kielen taidon.  

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on Suomessa saanut koulusivistyksensä. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kirjoitetaan kypsyysnäyte pääsääntöisesti englannin kielellä. 

Kandidaatintyön (tekniikka) tai kandidaatintutkielman (kauppatieteet) tiivistelmä on myös kypsyysnäyte. 

Kypsyysnäyte diplomi-insinöörin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa 

Ylempään yliopistotutkintoon kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä vaadittavan suomen tai ruotsin kielen taidon, jos suomen (ruotsin) kielen taitoa ei ole osoitettu jo aikaisemmassa (esim. kandidaatin) tutkinnossa. 

DI-työn/Pro gradu –tutkielman tiivistelmä on myös kypsyysnäyte. 

Jos sinun on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taito DI- tai KTM- tutkinnossa, opinnäytteesi tiivistelmä on kypsyysnäyte samoin periaattein kuin kandidaatin tutkinnossa ja toimintatapa on sama kuin kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteessä (katso ohje yläpuolelta).  

Jos olet epävarma, pitääkö DI- tai KTM-tutkinnon opinnäytetyösi tiivistelmästä tarkastaa myös suomen (ruotsin) kieli, voit varmistaa asian omalta opintojen ohjaajaltasi.