Työharjoittelut tekniikan koulutusohjelmissa

kansikuva

Työharjoittelut tekniikan koulutusohjelmissa

Huom! Löydät tarvittavat raporttipohjat tämän sivun alaosasta.

Työharjoitteluksi soveltuva työ

Työharjoitteluun soveltuu työsuhteessa tehty palkallinen työ tai työskentely todistetusti omassa yrityksessä. Työharjoitteluksi anottavan työsuhteen on oltava vähintään neljä työviikkoa kokoaikatyönä laskettuna.

Kandidaatin tutkinnon pakolliseksi työharjoitteluksi käy kaikenlainen edellisen ehdon täyttävä työ, eikä työn tarvitse olla omaan koulutusalaan liittyvää. DI-tutkinnon työharjoittelun edellytetään liittyvän opintojen alaan. Tästä ohjeesta voi olla koulutusohjelmakohteisia tarkennuksia.

Yhdellä työtehtävällä ja/tai työtodistuksen työssäoloajalla ei voi anoa molempien tutkintojen työharjoittelua.

Opiskelija voi hyödyntää myös ennen LUT:n opintojen alkamista tehtyä työtä, ellei työkokemusta ole käytetty jonkin aiemman tutkinnon harjoitteluun (esim. AMK-insinööritutkinnon harjoitteluun käytettyä työkokemusta ei hyväksytä DI-tutkinnon työharjoitteluksi)

Työharjoitteluraportti

 • työharjoitteluraportti on pakollinen
 • sisältö on määrämuotoinen raporttilomakkeen mukaisesti
 • raportti on tutkintokohtainen: TkK- ja DI-tutkintoihin vaaditaan erilliset raportit ja siksi myös erilliset työtehtävät
 • jos anomukseen kootaan useita työtehtäviä/työsuhteita, opiskelija kokoaa niistä yhden raportin (anomus sisältää aina yhden raportin)
 • opiskelija ja yliopisto käsittelevät raportteja luottamuksellisina

Työharjoitteluanomus

 • yhden tutkinnon työharjoittelu anotaan yhdellä kertaa (yksi anomus/tutkinto)
 • työharjoittelu anotaan hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 3 kuukautta ennen aiottua valmistumispäivää
 • anomus liitteineen palautetaan koulutusohjelman harjoittelun tarkastajalle koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti joko sähköpostitse tai työharjoittelun Moodlessa.
 • anomuksen pakolliset liitteet: työharjoitteluraportti, työtodistuskopiot tai yrittäjältä kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta
 • jos teet molemmat työharjoittelut yhdessä yrityksessä, joka antaa yhden työtodistuksen, huolehdi että työtodistuksessa on kaksi työssäolojaksoa ja kaksi erilaista työtehtävää ja toimenkuvausta (TkK- ja DI- harjoitteluun vaaditaan erilliset työssäolojaksot ja erilaiset työtehtävät)
 • hyväksytty työharjoittelu merkitään Sisuun arvosanalla H=hyväksytty

Huom! Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

Huom! Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly lukuvuotta 2016-2017 ja sitä uudemmissa DI-ohjelmissa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina.

Työharjoittelut omassa Sisu-hopsissa

Pakollinen työharjoittelu on opintosuunnitelmassa opintojaksona. Jos suoritat pakollisen harjoittelun ulkomailla, vaihda HOPSiisi vastaava, koodiltaan U-loppuinen opintojakso, se on tarkoitettu ulkomaiselle harjoittelulle.

Kun työharjoittelu on hyväksytty, näkyy opintojakso suoritettuna arvosanalla H=hyväksytty.

Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin menevä tai pakollisen työharjoittelun ylimenevä työharjoittelu merkitään omaan opintosuunnitelmaan opintoluonnoksena, jolle haetaan Sisussa suoritusta ennen kuin harjoitteluanomus ja raportti lähetetään tarkastajalle. Opintoluonnos nimetään "Työharjoittelu Work internship". Katso Sisu-ohje työharjoittelusta täältä.

Oikaisumenettely

Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua työharjoittelun tarkastajalta 14 päivän kuluessa siitä, kun arvostelu on julkaistu. Tuohon päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Harjoittelun hyväksyjät suuntautumisvaihtoehdoittain/ohjelmittain:

Energiatekniikka (ENTE) - Päivi Sikiö - 31.7.23 asti ja Katja Kuparinen 1.8.23 alkaen

Kemiantekniikka (KETE) - Kemiantekniikan koulutusohjelman työharjoitteluanomukset palautetaan Moodle-pohjalle: ”Kemiantekniikan työharjoittelut/Work internships of chemical engineering” (itserekisteröityminen). Tämä koskee sekä kandi- että DI-tutkintoon kuuluvia harjoitteluja.
Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelun hyväksyjä: Katja Kuukka
DI-tutkinnon työharjoittelun hyväksyjä: Ritva Tuunila

Konetekniikan koulutusohjelman (KOTE) - Harri Eskelinen

Laskennallinen tekniikka (LATE)-  Lassi Roininen

Sähkötekniikka (SÄTE) - Henri Montonen

Tietotekniikka (TITE) - Tietotekniikan työharjoittelun hyväksyjä: Jouni Ikonen. Kandidaatin tutkinnon työharjoittelun anomukset toimitetaan osoitteeseen graduation@lut.fi. DI-tutkinnon työharjoittelun anomukset toimitetaan opintojen ohjaaja Ella Ryhäselle

Tuotantotalous (TUTA) - Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon työharjoittelun hyväksyjät: Kirsi Kokkonen (Lappeenranta) tai Tero Rantala (Lahti), anomukset toimitetaan osoitteeseen graduation@lut.fi.

Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly lukuvuotta 2016-2017 ja sitä uudemmissa DI-ohjelmissa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina.

Ympäristötekniikka (YMTE) - Simo Hammo