DIPLOMITYÖN PROJEKTIN VAIHEET - DIPPA-MAPPI

kansikuva

DIPLOMITYÖN PROJEKTIN VAIHEET - DIPPA-MAPPI

Diplomityön projektin vaiheet (yläpuolella oleva kuva tekstiversiona)

Hahmotus (0−0,5 kk)

 • Diplomityön tekeminen alkaa
 • Projektikuvaus valmis

Tarkennus (0,5−1 kk)

 • Projektisuunnitelma valmis

Tutkimus ja kirjoittaminen (1−4,5 kk)

 • Väliraportti, (3 kk kohdalla)
 • Pääversio tarkastajalle (V-6), (4,5 kk kohdalla)

Viimeistely (4,5−5,5 kk)

 • Pääkommentit tarkastajalta (V-5)
 • Julkaisuluvan hakeminen (V-4)
 • Työ valmis (V-2)

Arvostelu (5,5−6 kk)

 • Työ arvosteltu (V)

Ennen diplomityöprojektia eli ennen varsinaista työn tekemistä opiskelija suunnittelee ja valmistelee työtä alustavasti jo ensimmäisen opintovuoden keväästä alkaen: mm. osallistuu tuotantotalouden diplomityöinfoon, hakee diplomityöpaikan ja kartoittaa mahdollisia työn alustavia aiheita. Lisätietoja valmisteluista löytyy Dippa-Mapin osasta Diplomityön aloittaminen.

Varsinainen projekti on jaettu viiteen vaiheeseen: (katso vaiheet yläpuolen valikosta tai kuvasta)

 • Hahmotus
 • Tarkennus
 • Tutkimus ja kirjoittaminen
 • Viimeistely
 • Arvostelu

Käytännössä vaiheita toteutetaan osittain rinnakkain.

Projektisuunnitelma (docx) päivitetty 28.3.2022

Hahmotus

Keskeisenä tehtävänä on laatia projektikuvaus, jossa opiskelija tuottaa diplomityön 1. tarkastajalle alustavan kuvauksen diplomityöstä. Malli sisältää ne osa-alueet ja apukysymykset, joita opiskelijan on ainakin käsiteltävä projektikuvauksessaan. Täytä Projektisuunnitelma -lomake työn alkaessa aiheen saatuasi parhaan tietosi mukaan. Tallenna lomake nimellä: DP1_Sukunimi_Etunimi ja lähetä ohjaajalle ennen aloituskeskustelua.

Tarkennus

Keskeisenä tehtävänä on laatia yksityiskohtainen projektisuunnitelma, joka mahdollistaa työn tehokkaan ja laadukkaan toteuttamisen aikataulussaan. Opiskelija tuottaa mallin pohjalta diplomityön 1. tarkastajalle tarkan suunnitelman ja aikataulun tehtävästä diplomityöstä. Malli sisältää ne osa-alueet ja apukysymykset, joita opiskelijan on käsiteltävä projektisuunnitelmassaan.

Tee muutokset ja täydennykset Projektisuunnitelma lomakkeeseen ohjaajan kanssa sovitun mukaisesti ja tallenna esim. DP2_Sukunimi_Etunimi, ja toimita ohjaavalle professorille noin kuukauden kuluttua diplomityön aloittamisesta.

Tutkimus ja kirjoittaminen

Tässä vaiheessa työ varsinaisesti toteutetaan. Opiskelija tuottaa diplomityön 1. tarkastajalle luettavaksi koko työn ja omasta mielestään valmiina käsikirjoituksena.

Diplomityöprojektiin kuuluu tutkimusmateriaalin hankinta, analysointi ja hyödyntäminen tutkimusongelman ratkaisemiseksi.

Tutkimusmateriaalia ovat aiheeseen liittyvät kirjat, artikkelit, yrityksen dokumentit, haastattelut ym. tarkoituksenmukainen materiaali, jolla on merkitystä työn toteuttamisen kannalta.

Diplomityön kirjoittamiseen kuuluu tutkimuksen dokumentointi diplomityölle määrätyssä muodossa ja laajuudessa. On tärkeää, että kirjoittaminen aloitetaan mahdollisimman aikaisin, jotta ohjaava professori voi ottaa kantaa esiin tulleisiin ongelmiin esim. väliraportoinnin yhteydessä.

LUT:n opinnäytetöissä tekstin alkuperäisyyden tarkistuksessa, palauteen annossa ja ohjauksessa käytetään apuna Turnitin –ohjelmaa. Opinnäytetöiden tulee olla Turnitin-tarkastettuja ennen niiden arvostelua. Lisätietoja Moodle, opintojakso CS90A0060 Diplomityö Tuotantotalous

Väliraportointi

Työn aikana suositellaan yhtä väliraportointia, mutta määrästä voidaan sopia ohjaajakohtaisesti.

Tee muutokset ja täydennykset Projektisuunnitelma lomakkeeseen ohjaajan kanssa sovitun mukaisesti, ja toimita ohjaavalle 1. tarkastajalle projektisuunnitelmassa sovittuna aikana.

Viimeistely

Opiskelija viimeistelee käsikirjoituksen toimittaa  valmiin käsikirjoituksen 1. tarkastajalle kommentoitavaksi. Hän saa pääkommentit ja julkaisuluvan, mikäli työhön ei ole tarpeen tehdä merkittäviä korjauksia.  Opiskelija sopii viimeistään tässä yhteydessä työn esittelystä 1. tarkastajan kanssa, lisätietoja.

Kun työ tehdään yrityksen tai yhteisön toimeksiannosta, opiskelija toimittaa käsikirjoituksen myös toimeksiantajalle nähtäväksi riittävän ajoissa ennen julkaisemista ja arvostelua.

Saatuaan julkaisuluvan 1.tarkastajalta opiskelija julkaisee työn LUTPubissa, lisätietoja. Opiskelija anoo työn arvostelua arvosteluhakemuksella (1B-lomake, lataa lomake täältä). 

Arvostelu

Diplomityön hyväksyttämiseen ja arvosteluun kuuluvia tehtäviä on käsitelty tarkemmin kohdassa Diplomityön julkaiseminen