DIPLOMITYÖN ALOITTAMINEN - DIPPA-MAPPI

kansikuva

DIPLOMITYÖN ALOITTAMINEN - DIPPA-MAPPI

Katso myös lisäohjeet sivun lopusta "Lisätietoja" -osiosta.

Diplomityöhön  valmistautuminen alkaa jo DI-opintojen ensimmäisenä vuonna, kun periodilla 4 tuotantotalouden koulutusohjelma järjestää infon diplomityötä suunnitteleville opiskelijoilleen. Diplomityön tekemisen opiskelija aloittaa toisen opintovuoden syksyllä. Diplomityö ajoittuu DI-tutkinnon kahdelle opintovuodelle seuraavasti:

Diplomityön vaiheet (yläpuolella oleva kuva tekstiversiona)

DI 1

Periodi 1

 • DI-opintojen aloitus
 • DI-ohjelman opinnot

Periodi 2

 • DI-ohjelman opinnot

Periodi 3

 • DI-ohjelman opinnot

Periodi 4

 • DI-työinfo
 • DI-työn aiheen hahmottaminen
 • DI-opintoja koossa vähintään 60 op

Kesäperiodi

 • Diplomityöpaikan kartoittaminen yrityksestä tai muusta organisaatiosta
 • Työn aiheen alustava hahmottaminen esim. yhteistyössä yrityksen kanssa

DI 2

Periodi 1

 • DI-ohjelman opinnot
 • DI-työn aiheen hahmottaminen

Periodi 2

 • DI-ohjelman opinnot
 • DI-työn aloittaminen
 • (DI-työninfo)

Periodi 3

 • DI-ohjelman opinnot
 • DI-työn tekeminen

Periodi 4

 • Opintojen loppuunsaattaminen
 • DI-työn viimeistely
 • Valmistumistoimiin ryhtyminen

Valmistuminen diplomi-insinööriksi

Diplomityöinfossa tuotantotalouden DI-ohjelmien opettajat  opastavat etenkin työn aloittamiseen liittyvissä asioissa, opiskelijat esittävät kysymyksiä ja käydään läpi lisäselvitystä vaativia kohtia yhdessä keskustellen. Info järjestetään myös toisen kerran lukuvuodessa periodilla 2, jolloin viimeistään aloitetaan diplomityön valmistelut. Lisätietoja infoista saa esim. Moodle-sivustolta, opintojakso CS90A0060 Diplomityö.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen kesällä opiskelijat tekevät työn alustavia suunnitelmia: kartoittavat mahdollista työn toimeksiantajaa ja alustavaa työn aihetta esim. kesätyöpaikassa.

Diplomityön tekeminen aloitetaan oman DI-ohjelman ohjauksessa. Kun opiskelijalla on tiedossa mahdollinen työn alustava aihe ja diplomityöpaikka, hän ottaa yhteyttä oman DI-ohjelman diplomitöiden 1.tarkastajaan. Sopivan diplomityöpaikan ja aiheen löytyminen ratkaisee usein aloitusajankohdan, mutta silti diplomityötä aloittavalla teekkarilla täytyy olla tarpeeksi työhön tarvittavaa teoreettista ja käytännöllistä osaamista. Tästä ja muista aloitukseen liittyvistä seikoista opiskelija sopii professorin kanssa aloituspalaverissa (joka voi myös olla puhelin- tai Skype-palaveri). Aihehakemus (1A-lomake, lataa lomake täältä) tehdään mahdollisimman pian aloituspalaverin jälkeen. Jotta hakemus voidaan vahvistaa, opiskelijalta edellytetään

 • suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto, jos opiskelija on hyväksytty LUTiin suorittamaan kandidaatin tutkintoa
 • täydentävät opinnot, kun opiskelija on valittu suoraan DI-tutkintoa suorittamaan - jos hänelle on määrätty täydentäviä opintoja

 

Diplomityön rahoitus

LUT-yliopistossa teekkarit tekevät diplomityön tavallisesti työsuhteessa yritykseen tai yrityksen myöntämällä apurahalla. Diplomityön tekijä voi myös olla työsuhteessa toimeksiantajayritykseen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö hallinnoi lahjoitusvaroin myönnettäviä apurahoja.