Kauppatieteiden kandidaatti HOPS-ohjeita

Kansikuva

Kauppatieteiden kandidaatti HOPS-ohjeita

Suuntautumisvaihtoehdon sekä sivuopintokokonaisuuden valinta

Kandidaatin suuntautumisvaihtoehdon sekä sivuopintokokonaisuuden valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Kauppatieteiden opintopolku kandidaatin tutkinnosta maisteriohjelmiin 2019 ja sitä myöhemmin aloittaneille on esitetty alla. Mikäli olet aloittanut opintosi 2018 tai aiemmin, olethan yhteydessä opintojen ohjaajaan.

 Kandidaatin suuntautumisvaihtoehdot   Maisteriohjelmat

Laskentatoimi + mikä tahansa sivuopinto

Muut suuntautumisvaihtoehdot + laskentatoimen sivuopinto

Laskentatoimi (LAMO)

Strateginen rahoitus + taloustieteen sivuopinto

Strategic Finance and Analytics (MSF)
Liiketoiminta-analytiikka + tekninen matematiikka kauppatieteilijöille sivuopinto

Business Analytics (MBAN)

Kansainvälinen markkinointi + ulkomaanvaihdon sivuopinto tai mikä tahansa sivuopinto, jolloin vaihto-opinnot sijoitetaan muualle kandi- tai KTM-tutkinnon rakenteeseen.

Muut suuntautumisvaihtoehdot + kv markkinoinnin sivuopinto + ulkomaanvaihto (KTK tai KTM -tutkintoon)

International Marketing Management (MIMM)

Kansainvälinen markkinointi + mikä tahansa sivuopinto

Muut suuntautumisvaihtoehdot + kansainvälisen liiketoiminnan sivuopinto

International Business and Entrepreneurship (MIBE)

Hankintojen johtaminen + mikä tahansa sivuopinto

Muut suuntautumisvaihtoehdot + hankintojen johtamisen sivuopinto

Supply Management (MSM)
Mikä tahansa suuntautumisvaihtoehto + johtamisen sivuopinto

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO) LAHTI

Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen

Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen on mahdollista vain perustellusta syystä. Tällöin edellytetään, että anoja on suorittanut yleisopinnoista vähintään 60 op ja päivittänyt henkilökohtaisen urasuunnitelmansa.

Mikäli suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita valittaessa on jouduttu tekemään karsintaa, on vaihtoa anovan opiskelijan täytettävä samat kriteerit kuin kyseiseen suuntaan aikaisemmin hyväksyttyjen opiskelijoiden. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.

Hakemuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on ilmettävä perustelut vaihdolle. Hakemukseen on laitettava liitteeksi opintorekisteriote, HOPS ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle. Päätöksen tekee koulutusohjelmasta vastaava henkilö.