LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS 25-40 OP TEKNIIKAN OPISKELIJOILLE

kansikuva

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS 25-40 OP TEKNIIKAN OPISKELIJOILLE

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Lisätietoa opinnoista: www.lito.fi

Tutustuthan LITO-opiskelijan ohjeisiin: OPAS 2022-23

Huom! LITO-opintojaksoille ilmoittautuminen poikkeaa LUT:n normaaleista ilmoittautumisaikatauluista!

Suositeltu suoritusjärjestys

Kokonaisuuden opintojaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:

  • Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
  • Johdatus taloushallintoon


Sivuopintokonaisuuden ainoa pakollinen opintojakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen yrityssimulaation suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet.

Saat valikon auki klikkaamalla valikon otsikkoa 

Ilmoittautuminen   
Huom! Poikkeaa LUT:n normaaleista ilmoittautumisaikatauluista! Katso alla.

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Ilmoittautuminen tapahtuu Sisussa. Johdatus yrittäjyyteen opintojaksolle otetaan lukuvuonna 2022-23 max 75 opiskelijaa/yliopisto ilmoittautumisjärjestyksessä, Yrityssimulaatioon max 20 opiskelijaa/yliopisto. Muille opintojaksoille ei ole kiintiötä. Huom: jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Sivuopintokokonaisuudeksi soveltuva kokonaisuus on tarjolla vain tekniikan opiskelijoille, kauppatieteiden opiskelijat eivät näitä opintoja saa suorittaa.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa kotiyliopiston opintorekisteriin. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän sivuopintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op. Muut 20 op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.

Jos et tarvitse koko sivuopintokokonaisuutta, voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen

Muiden kuin LITO-opintojaksojen sisällyttäminen sivuopintopakettiin ei ole mahdollista. Sen sijaan verkko-opintoja voi sijoittaa ns. normaaliin kauppatieteiden sivuopintopakettiin tekniikalle. Lisätietoja omalta opintojen ohjaajalta.

Sivuopintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

Lukuvuoden 2022-23 aikataulu:

OPINTOJAKSO ja opetuskieli Ilmoittautuminen: Ennakkotehtävä: Kurssi alkaa: Kurssi päättyy:
VA10A1200 Johdatus taloushallintoon 5 op, suomi 3.8. - 30.8 2022 Ei ole 13.9.22 7.11.22

VA10A1500 Johdatus yrittäjyyteen 5 op, suomi/ englanti.

23.8. - 19.9.2022 3. - 6.10.2022 3.10.22 4.12.22
VA10A1300 Johdatus yritysjuridiikkaan 5 op, suomi 6.9. - 3.10.2022 Ei ole 17.10.22 11.12.22

VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op (1. toteutus) suomi/englanti 

HUOM! max 20 opiskelijaa/yliopisto

13.12.22 - 9.1.23 23.- 30.1.23 23.1.23 26.3.23
VA10A1600 Introduction to Corporate Social Responsibility 5 cr, English 13.12.22 - 9.1.23 Ei ole 23.1.23 20.3.23
VA10A1000 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5 op, suomi/ englanti 30.12.22 - 25.1.23 Ei ole 8.2.23 11.4.23
VA10A1400 Liiketoimintaympäristön taloustiede 5 op, suomi/ englanti 17.1. - 13.2.23 Ei ole 27.2.23 16.4.23
VA10A1100 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5 op, suomi/ englanti 17.1. - 13.2.23 27.2. - 5.3.23 27.2.23 7.5.23

VA10A1700 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio 5 op , suomi/ englanti (2. toteutus)  

HUOM! max 20 opiskelijaa

31.1.- 27.2.2023 13.3. – 20.3.23 13.3.23 10.5.23

Lisätietoja: oma opintojen ohjaaja sekä koulutuskoordinaattori Suvi Tiainen, suvi.tiainen@lut.fi

Suomen Ekonomit palkitsi LITO-opintokokonaisuuden vuoden 2019 Opetuspalkinnolla! Lue uutinen.