KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATINTUTKIELMA

kansikuva

KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATINTUTKIELMA

Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluva kandidaatintyö (tekniikan alalla) tai kandidaatintutkielma (kauppatieteiden alalla) tehdään suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin kuuluvana opintojaksona. Opintojakson opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö toimii työn tarkastajana. Hän huolehtii, että opiskelijalla on mahdollisuus esitellä työnsä etenemistä ja saada siitä palautetta, ja tarvittaessa pyytää opiskelijalta selvitystä työn etenemisestä. Kandidaatintyö /kandidaatintutkielma on julkinen opinnäyte.

Joissakin koulutusohjelmissa on käytössä kandidaatintyöhön liittyviä lomakkeita ja ne avautuvat alla olevista linkeistä:

Muissa koulutusohjelmissa opinnäytetyöprosessi ei edellytä vastaavien lomakkeiden käyttöä.