Myöhässä ilmoittautumiset opintojaksoille

Kansikuva

Myöhässä ilmoittautumiset opintojaksoille

Myöhässä ilmoittautuminen opintojaksoille vaatii seuraavat toimenpiteet:

  1. Lue tämä ohje huolellisesti.Maksuja ei palauteta mikäli väärin ilmoittautuminen johtuu ohjeen huolimattomasta lukemisesta.
  2. Pyydä opintojakson opettajalta lupa opintojaksolle pääsemiseen. HUOM. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhässä ilmoittautuneita opintojaksolleen!
  3. Päivitä kurssista oikea versio hopsiisi
  4. Kun olet noudattanut 1. ja 2. kohtia, maksa myöhästymismaksu 10 euroa/kurssi LUTShopissa Poikkeus kielikursseille, kandidaatintyö, DI-työ ja Pro Gradu kursseille ilmoittautuminen maksutta opinto@lut.fi osoitteesta. Ilmoittautumiset maksutta myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille ensimmäisessä periodissa.

Huom! Erillistä viestiä asiasta ei tarvitse lähettää. Ilmoittautumiset lisätään LUTShopissa tehtyjen ostojen perusteella.