Kauppatieteiden maisteri HOPS-ohjeita

Kansikuva

Kauppatieteiden maisteri HOPS-ohjeita

Täydentävät opinnot

Täydentävät opinnot vaaditaan vain erillisvalinnassa suoraan kauppatieteen maisteriohjelmissa aloittavilta, ei kandidaatin tutkinnosta opintojaan LUTissa jatkavilta opiskelijoilta.

Huom! Suomalainen KTK-tutkinto tarkoittaa kaikissa ohjelmissa suomalaisessa yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (ei tradenomin tutkintoa).

Huom! Mikäli opiskelija on tehnyt koulusivistyksensä Suomessa joko suomeksi tai ruotsiksi, eikä hän ole aiemmin suorittanut Tutkintoasetuksen edellyttämää suomen tai ruotsin kielen taitoa, on hänen suoritettava se nyt täydentäviin opintoihin.

Laskentatoimen maisteriohjelma (LAMO)

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet)

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät* 6 op
A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät* 6 op
* Näistä valitaan toinen

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (TIJO), Lahti

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0050 Business Research Methods 6 op

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op

Master's Degree in Business Analytics (MBAN)

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0050 Business Research Methods 6 op

A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op

A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op

Master's Degree in International Business and Entrepreneurship (MIBE)

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0050 Business Research Methods 6 op

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op

Master's Degree in International Marketing Management (MIMM)

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0050 Business Research Methods 6 op

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op

Master's Degree in Strategic Finance and Analytics (MSF)

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0050 Business Research Methods 6 op
A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op

Master's Degree in Supply Management (MSM)

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
A350A0050 Business Research Methods 6 op

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:

A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op

Maisteriohjelman vaihtaminen

Maisteriohjelman vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Ohjelmaa vaihtavalta edellytetään, että anoja on suorittanut maisteriohjelmaan soveltuvat kandidaattiopinnot. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena ovat suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.

Anomuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on käytävä ilmi perustelut vaihdolle, liitteenä opintorekisteriote, HOPS ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää asiasta kuultuaan maisteriohjelman akateemista johtajaa. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle.

Huom. erillisvalintojen kautta hyväksytyt maisteriohjelmien opiskelijat eivät voi anoa maisteriohjelman vaihtoa. Tämä sääntö koskee kaikkia erillisvalintojen kautta hyväksyttyjä opiskelijoita riippumatta siitä, milloin heidät on hyväksytty opiskelemaan.